Till huvudsidan...

Familjeterapiföreningen Sydost (FTF-Sydost)

Genomförda systemcaféer

 

FTF-Sydost inbjöd 21 mars 2022 in till föreläsning med Johan Sundin,
Att bli säkrare i sin osäkerhet – att överleva och utvecklas som familjeterapeut.

Vi tar del av Johans erfarenhet i arbete med familjen i fokus och denna gång med oss själva, i terapeutrollen, i rampljuset.
 

 

Systemkafé med Philip Bäckmo. Att arbeta med par – teori och praktiska erfarenheter.

Vi tar del av Philips erfarenhet i arbete med parrelationen i fokus och också inspireras av böcker han skrivit. Han senaste bok heter Kärleken väntar – 42 tips för att stärka er kärleksrelation.

Hölls 17 november 2021.
 

Så här kan vi göra familjeterapi! Olika tekniker illustreras med filmsnuttar från terapier. Vi tar del av Magnus långa och gedigna erfarenhet inom familjeterapin. Vi reflekterar, pratar och får vår kunskap att växa!

Magnus Ringborg tillhör första generationens familjeterapeuter i vårt land och har varit verksam länge, länge.

21 september 2021, digitalt via Zoom.
 

Lena Svedin:
… kunskap, klokskap och vishet – hur vet man att man kan något?

14 april 2021, digitalt via Zoom.
 

Familjeterapiföreningen Sydost bjuder in till digital föreläsning med

Erik Abrahamsson modereras av Gun Drott Englén

När de vuxna äter upp allt syre i rummet… Vad gör jag då?

10 februari 2021, digitalt via Zoom.
 

12 november 2020, Madeleine Cocozza och Lena Svedin
Familjeterapiföreningen Sydost bjuder in till föreläsning med Madeleine Cocozza tillsammans med Lena Svedin i reflekterande position. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Cocozzas bok Forma din professionella personlighet som utkom våren 2019.
 

Marcus Westergren den 25 februari 2020. Hejsan du, med lite snabba ryck passade vi på när vi fick finbesök i stan och bjöd in till lunchprat med Marcus Westergren på temat: Par- och familjeterapi vid funktionsnedsättningar.
 

Berit Lindquist den 14 november 2019. Berit har arbetar i ett subspecialiserat MBT-team för patienter med personlighetssyndrom på en psykiatrisk mottagning i Göteborg. Teamet har arbetat med MBT-behandling under flera år. Berit är legitimerad psykoterapeut med inriktning mot familj och med grundutbildning i MBT Huddinge, Advanced MBT på Anna Freud Center samt MBT-F Toscana.
 

Denna vår hade vi äran att få lyssna till Monica McGoldrick som kom till oss den 8 maj 2019, för en heldag i Genogrammets tecken!
Arr: AB C. Örnemark Familjeterapi Handledning & Utbildning är arrangör  samarbete med Psykologiska institutionen och Socialhögskolan i Lund, Hälsouniversitetet på Linköpings universitet, Linnéuniversitetet i Växjö samt från vår förening, Familjeterapiföreningen Sydost.

Dag: Onsdagen den 8 maj 2019.
 

Den 7 mars besökte Görel Fred till föreningen. Då bjöd vi in till en eftermiddagsföreläsning med temat: Måste man försonas med sina föräldrar, med avstamp från hennes bok Försonas med din barndom och kanske dina föräldrar. Denna fullspäckade eftermiddag var gratis för nya och gamla medlemmar!

Dag: Torsdagen den 7 mars 2019.


 

Den 19 februari 2019 startade vi året med ett systemcafé med Johan Sundelin

Familjen i rummet och familjen i terapeutens huvud. Hur kan terapeuten få ihop dessa båda familjer?

Systemcaféledare var denna kväll Per Johansson.

Dag: Tisdagen den 19/2 2019.
 

Famuts utbildningsfilm med Magnus Ringborg i terapeutrollen:

Som en riktig familj

Onsdagen den 17 oktober kl. 17:30.

Plats: Ungdomsgruppens lägenhet, Båtsmanstorget 2, 3:dje våningen.


 

”Vi möter transpersoner allt oftare, inte bara i media utan också i vården, som patienter, konfidenter”.

Familjeterapiföreningen Sydost bjöd in till systemcafé 3maj 2018 – en kväll om Kön, könsnormer och könsidentitet med Ann-Christine Ruuth.
 

11 april 2018 bjöds till Årsmöte och föreläsning

Gun Drott Englén delade med sig av de erfarenheter och reflektioner hon tagit med sig från sina besök i Asien
 

Mentaliseringsbaserad psykoterapi (MBT) mentaliseringsbaserad familjeterapi (MBT-F) med Berit Lindquist och Lena Pettersson hölls den 8 februari 2018 i Växjö.

 

Heldag med professor Karl Tomm, 25 oktober 2017 i Växjö

Karl Tomm har varit verksam länge inom familjeterapin och nu som professor i psykiatri vid University of Calgary är han ansvarig för familjeterapiprogrammet.

Han ses som en förgrundsgestalt inom systemisk terapi och med förankring i Milanoskolan, vilkas tankar han utvecklat vidare. Han är en person som man starkt förknippar med systemteori, narrativ teori och social konstruktivism.

 

Christina Löwenborg, den 4 maj 2017, i Växjö.

Temat för kvällen var konkreta, visuella och gestaltande metoder i samtal.
Arbete med metoder såsom tejping i kombination med psykodramatiska tekniker och schematerapeutiska utgångspunkter. Under kvällen växlades mellan teori, fallbeskrivningar och övningar i mindre konstellationer.
 

FTF-sydost inbjuder till en kväll med Tommy Waad kring temat ”Anknytning, SEX och EFT”

Tommy Waad är legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av
 parterapi och anknytningens betydelse för våra relationer.

Tid och plats: Onsdagen den 8 februari, kl 18:00, Växjö.
 

Glöggkväll med Magnus Ringborg kring temat ”Så här gör vi familjeterapi”
Magnus Ringborg är legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av familjeterapi och en uppskattad gäst hos oss.

I Växjö 30 november 2016.
 

Ingegerd Wirthberg till Växjö fredag 25 november

Håll i, håll fast, håll av, håll ut! – vikten av samverkan när det blir bekymmer runt ett barn i skola och familj

En presentation av implementering av ett systematiskt, arbete med föräldrar, barn och skolpersonal för att möjliggöra skolgång.

 

 

Familjebehandling när våld eller sexuella övergrepp förekommer i familjen
Cecilia Kjellgren är lektor och forskare i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hon har jobbat med barn som blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp i nära 40 års tid, både inom socialtjänsten och som forskare. Cecilia Kjellgren har nyligen tilldelats Allmänna Barnhusets Stora Pris för sin forskning och sitt engagemang i frågor som rör utsatta barn.

Vi träffades torsdagen den 20 oktober 2016 i Växjö.
 

Samtal med Mari Mattsson, leg psykolog och psykoterapeut med systemisk inriktning, Marte Meo-terapeut och utbildare, handledare mm.
Om samspel mellan barn och föräldrar och vikten av att se det och inte bara samtala om det. Mari pratade också om Marte Meo och visade film med exempel på behandling.

4 april 2016 i Växjö.
 

Tala så att vi begriper, samtalet som möjliggör lärande …

Bröderna Nåkkve Balldin och Tryggve Balldin höll ett heldagsseminarium i Växjö 3 mars 2016.
I förändringsarbete möter vi personer som har bristande kommunikativa förmågor och samspelssvårigheter och/eller svårigheter att behålla uppmärksamhet och fokus i samtal. Dessa svårigheter kan vara av den grad att personerna har fått olika diagnoser. Vi måste lära oss att anpassa vårt sätt att samtala utifrån mottagarens möjlighet att lyssna och förstå, detta för att skapa förutsättningar för ett utvecklingsfrämjande samtal. I sin föreläsning delger Nåkkve och Tryggve sina erfarenheter och kunskap kring vilka anpassningar som bör göras.
.pdf Föreläsningsbilderna från seminariedagen med bröderna Balldin

 

Lotta Björk, erfaren familjeterapeut och handledare, samtalade med oss om möjligheter och svårigheter med familjebehandling i familjer med multibehov.

 Systemcafé 17 februari 2016
 

Magnus Ringborg under temat ”Så mycket bättre”

Diskussion med Magnus Ringborg utifrån filmade exempel om hur usel familjeterapi kan förbättras!!

Tid och plats: Torsdagen den 19 november.
 


21 maj 2015, Christina Carlsson, erfaren familjeterapeut, samtalar med blivande familjeterapeuter:

Familjeterapins framtid och möjligheter

 

I samband med årsmötet den 4 februari 2015 och samtal om Connect: Allt beteende betyder något. Connect är en anknytningsbaserad föräldrakurs som bygger på relation och att våra beteenden, inte minst våra barns och ungdomars, är en form av kommunikation. Eva Sjökvist och Charlotta Westberg är båda connectledare och gav en introduktion i Connect.

 

Marie Eriksson: Makar emellan, om äktenskaplig oenighet och våld i svenskt 1800-tal.

Marie Eriksson är historiker och lektor vi Linnéuniversitetet

Tid och plats: Torsdagen den 4 december.
 

Ett möte med dramapedagog Peter Lindskog

Peter talade om och genom övningar visade hur man kan använda skulptering och gestaltning i familjearbete!

Måndagen den 10 november 2014 i Växjö
 

Johan Sundelin, Ph.D., leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoterapihandledare, verksam inom familjeterapifältet som kliniker, handledare, utbildare och forskare.

Seminariedag 15 oktober 2014

Familjeterapins möjligheter – Vad vet vi och hur gör vi?

Implementering av risk- och skyddsfaktorer för barns psykiska hälsa genom kvalitetssäkrad utredning/bedömning och behandling på familjeterapeutisk grund

 

Presentationsbilderna från Johan Sundelins föreläsning
 

Tommy Waad, är legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av parterapi och anknytnigens betydelse för våra relationer.

Parterapi och anknytning

Tid och plats: Torsdagen den 10 april 2014, kl 18:00 i Växjö
 

Lisa VahlneLisa Vahlne

fil.mag. i pedagogik och handledare inom socialt arbete, vård och omsorg

kring temat Hur kan man använda samtalskort i familjesamtal?

Torsdagen den 5 december 2013, kl 18.00, Båtsmanstorget 2, plan 3 Växjö

 
 

 

En egen kalejdoskopkväll under temat Vad fastnade hos oss som var där?

torsdagen den 7 november 2013 kl 18:00–19:30 på Båtsmanstorget 2, Växjö.
 

Marie Eriksson. Foto: Karin Hellzén/Sveriges RadioMarie Eriksson

Historikern Marie Eriksson gästade oss på årsmötet 6 maj 2013 och samtalade kring temat
Mäns våld mot kvinnor


 

Ulf Wallin

Barnpsykiater, Med Dr, leg familjeterapeut, Enheten för anorexi och bulimi, BUP, Lund

Finns det ett evidensbaserat bemötande
– eller beror det på terapeutens personlighet?

Tid och plats: Måndagen den 25 mars 2013, kl 18.00, Båtsmanstorget 2, plan 3, Växjö.
 

Tisdagen den 12 februari 2013
föreläste Marianne Olsson, leg psykoterapeut, St Lukasmottagningen, Växjö, kring temat
Sexuell hälsa
 – Vikten av att prata om sexuella möjligheter och svårigheter i familjeterapi.
 

Välbesökt systemcafé i Växjö den 20 november 2012 när vi gästades av Björn Holmberg!
Systemcafé med Björn Holmberg, socionom, leg psykoterapeut samt psykoterapihandledare/utbildare. Björn är verksam i Göteborg sedan lång tid och är en mycket uppskattad föreläsare.
Samtal på temat Samforskning. Vad är det vi gör när vi samtalar med våra klienter? Hur blir det vi gör synligt?
 

23 maj och 24 oktober 2012

Efter årsmötet fick vi träffa och samtala med Katarina Sandberg, bildterapeut & Elisabet Hallenbrant, kurator Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken Växjö om hur man kan arbeta med bild i familjebehandling.

 


 

29 november 2011

Vad gör jag i mitt systemiska arbete som jag vill dela med andra?

Ett givande och tagande i praktisk kreativitet. Under inspirerande ledning av

Anders Dahl

familjeterapeut och för många av oss välkänd handledare.
 

27 september 2011

En gotländsk afton under temat

Rötter och vingar

Vad fastnade hos oss som var där?

Vi är flera från föreningen som deltog på kongressen och vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter därifrån och diskutera dessa med er i vår förening som inte hade möjlighet att delta.
 

26 oktober 2011

Kjell Hansson

välkänd forskare och professor inom socialt arbete och verksam vid Lunds universitet och gästföreläsare vid Linnéuniversitetet i Växjö.
 

9 maj 2011

Hur förändrar vi vår terapeutiska position?

Vad lämnar vi och vad är i fokus nu?

Gun Drott-Englén

familjeterapeut, socionom, leg psykoterapeut.
 

22 mars 2011

Magnus Ringborg

familjeterapeut och författare till boken ”Förändrande familjesamtal”.
 

 


Föreningen   | Tidigare arrangemang

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2018-09-08   Web: Informationssekreterare