Till huvudsidan...

Förlustgaranti

Beskrivning av förlustgaranti

sfft har möjlighet att stötta lokalföreningarnas aktivitet genom att föreningarna kan ansöka om en förlustgaranti vid lokala arrangemang. Lokalföreningen ansöker om förlustgaranti vilken sedan riksstyrelsen beviljar eller avslår.

Utgångspunkten är att lokalföreningen räknar med ett plus eller nollresultat.

Om riksstyrelsen väljer att avslå en ansökan kommer det i vårt beslut framgå vad som är anledningen och vilka krav vi ställer för att vi ska kunna bifalla en eventuell ny ansökan.

Alla lokalföreningar har möjlighet att ansöka om förlustgaranti.

Maxbeloppet som kan utgå är i år 15 000 sek.

Utbetalningen av förlustgaranti sker efter inlämnandet av en resultatrapport.

Ansökningsförfarandet

Ansökningsmall finns att ladda hem här

Ansökningen skickas till föreningens kassör via post eller e-post. Ansökan kan ske löpande under året. Beslut tas på styrelsemöten (ca 1 gång i månaden).

I ansökan ska framgå vilka kostnader som ni beräknas ha för, till exempel lokal, fika/lunch/middag, föreläsare med mera. Ni ska också beskriva vilka intäkter ni räknar med, till exempel avgifter, sponsring med mera.

I kommentarsfälten önskar vi att ni gör en kort beskrivning/motivering till hur ni kommit fram till era siffror som en hjälp till oss när vi ska ta ställning till er ansökan.

Efter arrangemanget genomförts ska en resultatrapport upprättas av ansökande lokalförening. I resultatrapporten beskriver ni hur arrangemanget genomfördes samt redovisar utgifter, intäkter och resultat. Resultatrapporten skall skickas in oberoende om förlustgarantin kommer utfalla.

Resultatrapporten finns också att ladda hem här

Styrelsen önskar er lycka till med genomförandet av det tilltänkta arrangemanget och tveka inte att höra av er till oss om något behöver förtydligas.

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare