Till huvudsidan...

Svenska föreningen för familjeterapi

Svenska föreningen för familjeterapi, förkortat sfft, är en ideell förening vars syfte är att representera familjeterapins utveckling i Sverige genom:

  • att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom familjeterapin och  dess gränsområden,
  • att representera familjeterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågar som rör familjeterapin,
  • att verka för spridning av information om familjeterapi som behandlingsmetod,
  • att främja kontakterna mellan familjeterapeutiskt verksamma inom och utom Sverige,
  • att verka för att Svenska och Nordiska kongresser kommer till stånd,
  • att stödja lokala familjeterapiföreningar
  • att verka för att lokala familjeterapiföreningar bildas i områden där sådana saknas.

Föreningen bildades 1987.

Föreningen ger ut en tidskrift, Svensk FamiljeTerapi. 

Föreningen har cirka 500 medlemmar.

Tidningen får du som medlem i föreningen. Medlem blir du genom din lokalförening

Bakom den här hemsidan står styrelsen för Svenska föreningen för familjeterapi.


Styrelsen   |  Resursgrupp   |  Stadgar   |  Etiska riktlinjer Syfte

 

 

 

 

 

 

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare