Till huvudsidan...

Annonsering av evenemang

Vill du/ni nå ut med information om kommande utbildning eller kurs/seminarium inom system- och familjeterapi, så kan ni via oss få en länk till er egen hemsida/information om denna.

Utbildningen ska vara inom system- och familjeterapi och ej ligga i strid med föreningens stadgar och syfte.

Föreningen tar ej ansvar för utbildning/kurs som annonseras gällande innehåll och kvalitet.

Pris 1 000 kr/per 4 veckors period + uppläggningsavgift 250 kr/annons.
Inbetalning sker i förhand till på pg 77 15 33-7, Svenska föreningen för familjeterapi (sfft).

Gör så här

Tag kontakt med föreningens kassör Inger Bergström, ibergstrom57@gmail.com, och lämna:

  • Namn på dig och företaget
  • Mobilnummer
  • Länk till er annons, alternativt annons i pdf-format
  • Datum för insättning av annons samt tidslängd ni önskar annonsera (fyraveckorsperioder)
  • En kort ingress (titel, namn på föreläsare/utbildare och kort beskrivning av utbildning/kurs)

Nedan finns exempel på det annonsutrymme som du har till ditt förfogande:

 

Placera din annons här!

Obs! Lokalföreningar/medlemsföreningar annonserar som tidigare gratis!

 


Lokala/regionala föreningar   |  Bli medlem!

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare