Till huvudsidan...

Artiklar

Här finns några artiklar som beskriver läget för familjeterapin i Sverige i dag. Artiklarna är hämtade ur kompendiet "Familjeterapins förekomst inom akademisk grundutbildning i psykoterapi" .

Den första artikeln ger en bakgrundbeskrivning till detta kompendium. Där visas bl a att förekomsten av familjeterapi vid de svenska Universiteten är låg för att inte säga obefintlig. Läs mer! Vill du hellre ha filen i Word-format så finns den här.

Den andra artikel är skriven av Magnus Ringborg. Den svarar på frågan Vad är familjeterapi - och för vem är det bra för? Utifrån olika sammanhang beskrivs familjeterapi och hur det fungerar. Vill du hellre ha filen i Word-format så finns den här.

Det finns flera artiklar uppsatser avhandlingar som berör området familjeterapi. Per Gustavsson har gjort en sammanställning över dessa.  Läs mer!

En annan artikel beskriver vilken nytta familjeterapi kan ha i den psykotiska krisen. Artikeln  refererar till en konferens som var i Falun - 98- Läs mer!

Familjeterapi vilar på bl a på idéer från det salutogena perspektivet. Läs mer!

Här finns en artikel från 2005 om evidensbaserad familjeterapi. Den är på engelska Läs mer!

Johan Sundelin har skrivit en artikel om anknytning. Läs mer!

 

Läs tips: En sammanställning över forskning kring familjeterapi finns i boken: Familjebehandling på goda grunder, K Hansson m fl. Gothia förlag, 2001.

 


Vad är familjeterapi?   | Artiklar om familjeterapi   | Böcker om familjeterapi   | Avhandlingar om familjeterapi   | Forskning om familjeterapi   | Svensk familjeterapihistoria

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2018-09-08   Web: Informationssekreterare