Till huvudsidan...

Fokus på familien

I ledaren, Fokus 2009:3, sägs att familjeterapifältet behöver både systematisk kunskapsutveckling och intuitiv erfarenhet. Artiklarna rör sig över hela det området och jag vill nämna några av dem:

Jeppe på berget - Erasmus MontanusLars-Henry Gustle skriver om implementering och utvärdering av evidensbaserade behandlingsmetoder med den svenska MST-studien som exempel. Per Jensen ger en essä om vad vi menar när vi säger att något är verksamt i terapi. Katrine Sørlie har en artikel om arbete med tidig intervention i späd- och småbarnsfamiljer "Att bli förstådd för att kunna förstå". Knut Hunnes tar avstamp i att MRI-institutet i Palo Alto firat 50-årsjubileum och tolkar Holbergs drama ”Jeppe på Berget” ur MRI-metodisk synvinkel. Den läsare som inte har helt lätt att följa Hunnes resonemang kan vi ge tipset att den är skriven på ”nynorsk”, som skiljer sig en del från det ”bokmål” som de andra norskspråkiga artiklarna använder. Det kan vara lite svårare för en svensk läsare att följa med i, men samtidigt tycker jag att det ger ett mer talspråkligt intryck och tar ut känslosvängarna lite mer.

Kerstin Hopstadius

 

 

Som medlem i sfft får du medlemsrabatt på den nordiska familjeterapitidskriften Fokus på familien.

sfft:s medlemmar har 10 % rabatt och priset för medlemmar blir därmed:

Privat: 639:- nok

För prenumeration kontakta Universitetsforlaget AS:

e-post: abonnement@universitetsforlaget.no 

Telefon: (+47) 458 629 98

Tidsskriftets nettside: www.idunn.no/ts/fokus

Fokus på familien er det sentrale tidsskrift for familieterapi i Norden. Tidsskriftet formidler teori forskning, praktisk-kliniske erfaringer og debatt innen familieterapifeltet, relasjonsarbeid og systemisk og narrativ praksis.

Tidsskriftet er tverrfaglig og henvender seg til profesjonsutøvere innen mange ulike fagfelt. Fokus på familien presenterer ulike tradisjoner og perspektiver innenfor relasjons- og familiearbeid.

Artiklene spenner over en sjangerbredde fra fagfellevurderte artikler, fagartikler og faglige essays til mer praksisnære fortellinger. Artikler kan publiseres på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Alle medlemmer av SFFT får 10 % rabatt på normal pris: NOK 639,- per år.
Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året.

Tidsskriftet kom første gang ut i 1973 og utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Buf-dir og Buf-etat, Kirkens Familievern, Modum Bad, Norsk Forening for Familieterapi (NFFT), Svensk forening for familieterapi (SFFT), Dansk forening for systemisk terapi og konsultasjon (STOK), og den finske foreningen for familieterapi.

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2018-09-08   Web: Informationssekreterare