Till huvudsidan...

National family therapy organizations

sfft är medlem i National family therapy organizations, NFTO. Det är en Europeisk organisation för nationella organisationer likt sfft. För närvarande är det 26 europeiska länder som är representerade. NFTO är en del av paraplyorganisationen European family therapy association, EFTA. Efta är  sin tur organiserat i tre kamrar. Dessa är: 

  • Den individuella kammaren. Den är för individer från varje enskilt land. 
  • Den 2:a kammaren är den för nationella organisationer. Där är sfft medlem.
  • Den 3:e kammaren är för olika institut som bedriver utbildning till familjeterapeut eller ordnar kurser för träning till terapeut.

Anledningen till att Sverige är medlem där är möjligheten att få ett certifikat för att arbeta som psykoterapeut i Europa. För svenskt vidkommande sker samarbetet med de övriga Nordiska länderna, Norge. Danmark och Finland. För vår del innebär det att Nordisk representant är Hans Christian Michaelsen, Norge, som är ordförande i NFTO, och vice ordförande i EFTA.

NFTO har skapat ett eget nyhetsbrev. Läs det här!

Just nu pågår ett arbete med att arbeta fram gemensamma stadgar för NFTO. Läs mer på hemsidan för NFTO. Vidare finns i dessa stadgar idéer om minimikrav för att få kalla sig familjeterapeut. En viktig skillnad i flera andra länder är att varje institut eller den nationella organisationen certifierar vem som få kalla sig psykoterapeut. I Sverige är det en annan gång. Högskoleverket godkänner de utbildningar som ger psykoterapeut examen. Därefter är det Socialstyrelsen som ger legitimation till psykoterapeut.

Vår representant där är Susan Hanshoff, susan.hanshoff@gmail.com. Det går bra att kontakta Susan för frågor och Susan kommer också att återge information från EFTA till sfft.

International Family Therapy Association

sfft har inget medlemskap i IFTA. Däremot så sitter Gun Drott Englén numera med i IFTA:s styrelse och det går bra att även kontakta Gun, drott.englen@gmail.com, för frågor men Gun sitter inte med i styrelsen som sfft:s representant och har således inte heller något rapporteringsåtagande åt sfft. Vi är dock glada för att det finns en svensk representant i IFTA.

 


Lokala/regionala föreningar   |  Bli medlem!

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare