Till huvudsidan...

Familjeterapiföreningen Sydost (FTF-Sydost)

 


Familjeterapiföreningen Sydost bjuder in till

Systemkafé med Philip Bäckmo

Att arbeta med par – teori och praktiska erfarenheter

 

Vi tar del av Philips erfarenhet i arbete med parrelationen i fokus och också inspireras av böcker han skrivit. Han senaste bok heter Kärleken väntar – 42 tips för att stärka er kärleksrelation.

Philip har många strängar på sin lyra, han är psykoterapeut med relationell integrativ inriktning, alltså med inslag av både psykodynamisk terapi och KBT. Han är också diplomerad psykosyntesterapeut och har vidareutbildat sig i existentiell terapi och vägledning. Philip är även författare och sprider sin kunskap via böcker och också i media. På Sveriges Radio kan du gå in och lyssna på några tillfällen då han gästar med fokus parterapi.

Med anledning av Corona: Vi har utifrån rådande omständigheter bokat Domkyrkocentrum vilket innebär större yta och ökad möjlighet till att hålla avstånd.

Datum: 17 november 2021

Tid: drop-in från 17:00, systemkafé 17:30–19:00.

Var: Domkyrkocentrum, Gymnasiegränd 1, Växjö.

Pris: Gratis för medlemmar /100 kr för icke medlemmar. Glöggmys ingår.

Betalning: sker via Swish eller bankgiro.

Anmälan: anmälan görs till denna mail, uppge betalningssätt/medlemskap samt eventuella allergier. Ni får sedan bekräftelse på anmälan och information kring betalning.
 

Varmt välkomna!

Vänliga höstiga hälsningar
Styrelsen

 


Presentation av föreningen

Familjeterapiföreningen Sydost har funnits sedan 2010. I samband med att Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar utexaminerade sin första kull steg 1-utbildade familjeterapeuter blev det tydligt att det fanns ett stort behov och intresse av att skapa ett eget nätverk för att bibehålla och utveckla systemiska och familjeterapeutiska tankar. Detta, i samband med att det sedan tidigare fanns en lång familjeterapeutisk erfarenhet i bygden, gjorde att vi i småländsk nybyggaranda och tillsammans med våra blekingska vänner valde att starta vår egen förening.

Föreningens syfte

Syftet med föreningen är att hitta lust och lekfullhet i vårt arbete, dela med oss av erfarenheter och kunskap till varandra då vi arbetar inom olika arbetsplatser och organisationer, att främja och bidra till teori och metodutveckling samt forskning inom familjeterapin och dess gränsområden, att representera familjeterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågor som rör familjeterapin, att verka för spridning och information om familjeterapi som behandlingsmetod.

Medlemskap

Medlemsavgiften är på 300 kr och sätts in på Familjeterapiföreningen Sydosts (FTF-Sydost) bankgiro: 640-3984. Skriv namn, adress och e-postadress på meddelanderaden.

Vem kan bli medlem? Du behöver inte vara utbildad familjeterapeut utan det räcker med ett intresse för systemiska tankar, familjeterapi och familjearbete och att du betalar medlemsavgiften.

Som medlem får du riksföreningens tidning Svensk Familjeterapi med fyra nummer per år, inbjudan till medlemsmöten, systemcafé och andra lokala arrangemang. Information och inbjudningar sker per e-post.

Tidigare arrangemang

Här kan du se vilka tidigare arrangemang som genomförts.

Styrelsen

Gemensam e-postadress: familjeterapiforeningensydost@gmail.com

Maja Guldstrand Landin (ordf)

Gunilla Isaksson Sonka (kassör)

Eva Dahlgren (vice kassör)

Siv Gräns (ledamot)

Gun Drott-Englén (ledamot)

Josefin Petrén (ledamot)

Åsa Edlund Dahl (ledamot)

 


Föreningen   | Tidigare arrangemang

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2018-09-08   Web: Informationssekreterare