Till huvudsidan...

Familjeterapiföreningen
i Västra Sverige – ftfvs

Systemcafé i Göteborg

 

Systemcaféet den 15 maj 2024 på temat betydelsen av handledning blev en succé!

Handledarna Mattias Gullberg, Sam Carlsson och Fredrik Färdig reflekterade kring sina erfarenheter utifrån bland annat möjligheter och utmaningar.

Tack till alla närvarande som bidrog med spännande inspel!

Styrelsen Familjeterapiföreningen i Västra Sverige

 


21 februari 2024

Lena Lang och Gill Nilsson samtalade kring frågor om att representera ett systemiskt/psykosocialt perspektiv i en (bio-) medicinsk kontext. Möjligheter och utmaningar.

Lena Lang är socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, leg. psykoterapeut. Lena arbetar dels på Neuropsykiatrisk mottagning Barn och Ungdom, Sahlgrenska universitetssjukhuset, dels i sin privata verksamhet på Lilla Torgets psykoterapimottagning.

Gill Nilsson är barnneurolog och överläkare, med. dr, på Neuropsykiatrisk mottagning Barn och Ungdom, Sahlgrenska universitetssjukhuset.


Systemcafé den 27 november 2023 i Göteborg med Sara Albin

Är du nyfiken på hur Funktionell Familjeterapi - FFT, som modell och metod skapar möjligheter för familj och terapeut? Möjligheter i en samtida kontext där individualisering och diagnostisering kommit i fokus.

Sara Albin är socialpedagog, socionom och leg psykoterapeut, och delar med sig av sina erfarenheter av sitt arbete med metoden. Ett arbete som fokuserar på att lyfta familjens relationella motivation till förändring.

 


 

Västra bjöd in till Systemcafé den 22 maj 2023 med vår gäst Ulrika Ernvik!

Trygghet och glädje är grunden för starka och sunda relationer. Hur kan vi som familjeterapeuter bidra till att trygghet och glädje får slå rot och växa i de familjer vi möter?

Ulrika Ernvik, socionom, leg familjepsykoterapeut, handledare, föreläsare och författare delar tankar, kunskap och idéer utifrån sina två senaste böcker Dig vill jag älska - om modet och gåvan att leva i nära relationer och Trygghetsberättelser - från trauma till trygghet, där hon visar hur vi genom berättelser, kreativa övningar och kunskap om interpersonell neurobiologi kan föra in trygghet och glädje.
  


8 mars 2023 hölls årsmöte och Systemcafé med Karin Oddmar

För att uppmärksamma att vi träffades på den internationella kvinnodagen tänkte vi kring teman som rör feminism.

Vi bjöd in Karin Oddmar för ett samtal som utgår från Karins engagemang i frågor som rör hennes arbete som psykoterapeut i ett samhälle med strukturer och processer som bestämmer könsmaktsordningen.

 


Familjerekonstruktion, individualterapi i grupp! 30 nov 2022

Björn Holmberg. Familjerekonstruktion kan lättast beskrivas som individualterapi i grupp där familjemönster, roller, hemligheter och livsberättelser är i fokus. Familjekartan är i centrum. Familjerekonstruktion beskrivs som en möjlighet att bli mer medveten om vilka fallgropar man behöver vara vaksam på i behandlingsarbetet och vilka styrkor man kan omfamna och utveckla tack vare det sammanhang man vuxit upp i.

 

 

 


Barns delaktighet i barn- och familjeterapi, 12 oktober 2022

Kristina Edman är socionom och doktorand i socialt arbete. Hon besöker systemcaféet för att berätta om sin forskning om barns delaktighet i barn- och familjeterapier. I sitt avhandlingsarbete studerar hon hur barn- och familjeterapier går till i praktiken. Hon är särskilt intresserad av hur barn utövar delaktighet och hur socialarbetare kan stötta barns delaktighet i dessa samtal.
Inbjudan för utskrift och spridning


Systemcafé 27 maj 2021

Parterapi – skiljer den sig från familjeterapi?

Digitalt systemcafé på torsdag 27 maj kl 19:00–20:30. Vi inbjuds att lyssna till och reflektera över ett samtal mellan Hanna Möllås och Gunn Drott Englén, kring likheter och skillnader mellan par– och familjeterapi.

Inbjudan för utskrift och spridning

 


YouTubefilmer från vetenskapliga symposiet 2019

...hittar du här

  


Styrelsen   | Arrangemang   |  Föreningen

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare