Till huvudsidan...

Familjeterapiföreningen i Västra Sverige – FTFVS

 


Övergripande information

Familjeterapiföreningen i Västra Sverige är en intresseförening för alla som är intresserade av familjeterapi. Vi vänder oss till en bred medlemsgrupp, där olika yrkeskategorier, både från den offentliga och den privata sektorn är välkomna.
I Sverige finns det elva regionalföreningar samt en huvudförening. Denna huvudförening Svenska föreningen för familjeterapi – sfft, arbetar på ett övergripande plan med nationella och internationella frågor. Nordisk Kongress i familjeterapi anordnas vart tredje år. Varje år anordnas svensk Kongress i Familjeterapi, någon av regionalföreningarna tar på sig ansvaret att anordna denna (förutom det år då det är nordisk kongress). sfft ger ut en tidning Svensk Familjeterapi med fyra nummer per år.

Familjeterapiföreningen i västra Sverige – FTFVS

Vi är en regionalförening med medlemmar från hela västra Sverige.

Föreningens mål

  • att utifrån respekt för olika inriktningar, verka för en ökad kontakt mellan familjeterapeutiskt/systemiskt intresserande
  • att vara forum för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling i skilda synsätt och arbetsmetoder
  • vi anordnar hel/halvdagsseminarier
  • vi anordnar mingelkvällar på torsdagar två gånger per termin 

Medlemskap

Medlemsavgiften är 350 kr/år (varav 200 kr går till SFFT). Studerande betalar 300 kr/år (varav 150 kr går till SFFT). Inbetalning görs till Plusgirokonto 488 48 43-3 eller Swish 123 473 64 84. Vid inbetalning via plusgiro: skriv namn och mejladress på bankens meddelanderad.

Är du ny medlem eller har ändrade kontaktuppgifter ber vi dig att mejla namn, adress, mejladress till ftfvs1975@gmail.com.

Som medlem får du gratis tillgång till den digitala versionen av Fokus i Familien. Lösenord mejlas till dig efter att medlemsavgiften är betald.

  • Du blir automatiskt medlem även i sfft och får även läsa tidningen Svensk Familjeterapi
  • Du får inbjudan till våra mingelkvällar och systemcafé
  • Du får för reducerad pris tillgång till våra seminarier
  • Du har möjlighet att vara aktiv och påverka föreningens liv

Har du några frågor – kontakta gärna någon av oss i styrelsen:
E-post: ftfvs1975@gmail.com

Ordförande: Helena Prane, representant riksstyrelsen  
Vice ordförande: Nehrin Ganno  
Kassör: Karin Eriksson  
Sekreterare: Maryam Fetrak  
Mediaansvarig: Tarja Börjesson -  
Adjungerad: Kerstin Mårtensson  

 


Arrangemang

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare