Till huvudsidan...

Södra Sveriges familjeterapiförening – SSF


Styrelse:

Ordförande: Malena Cronholm-Nouicer. E-post: malenanouicer@yahoo.se

Kassör: Ketty Hagmann. E-post: ketty.hagmann@skane.se

Sekreterare: Nora Kathy. E-post: nora.kathy@hotmail.com

Ledamot: Simon Bloomfield. E-post: simonw.bloomfield@gmail.com

Ledamot: Antonija Andersson. E-post: andersson@medlingsbolaget.se

Ledamot: Lotta Beskow. E-post: lotta.beskow@gmail.com

Ledamot: Cecilia Örnemark. E-post: cecilia@ornemark.info

 


 

Presentation av föreningen

Bästa medlemmar och familjeterapivänner,

Välkomna till ett nytt år i familjeterapins tecken! Årsmötet beslutade att föreningen nu byter namn till Södra Sveriges familjeterapiförening, SSF. Vi hoppas på så sätt att föreningens namn ska bli enkelt och användarvänligt samtidigt som föreningen fortsätter sitt fokus att stärka och lyfta fram familjeterapi och behandlingsarbete utifrån systemteoretiskt synsätt. Vi hälsar två nya styrelsemedlemmar, Ketty Hagmann och Nora Kathy, varmt välkomna och vi ser fram emot att tillsammans med föreningens medlemmar bidra till familjeterapins synliggörande och utveckling. Vi hoppas även kunna arrangera intressanta evenemang som kan inspirera samt leda till givande samtal och nya idéer.

Vårt första systemcafé blir den 9 maj då Monica McGoldrick, ”genogrammets gudmor” kommer. Det blir en fantastisk möjlighet att höra mer om var arbetet med familjers genogram och livscykel befinner sig år 2019 direkt från Monica själv! Vår lokalförening har funnits i över 30 år och du som medlem är oerhört viktig!

Det ekonomiska bidraget i form av medlemsavgiften och ditt engagemang gör att vi kan driva viktiga frågor vidare och bjuda in intressanta föreläsare. Det innebär också att det kan finnas en nättidning vars redaktion har starka ambitioner att rapportera om intressanta händelser inom det familjeterapeutiska området från olika delar av Sverige. Föreningen har också möjlighet att bidra ekonomiskt till medlemmar som önskar delta vid t ex Familjeterapikongressen. Ditt medlemskap gör helt enkelt en viktig skillnad i föreningens arbete för att stärka familjeterapins röst! Snart kommer också möjligheten att betala medlemsavgiften via Swish.

Medlemsavgiften är 275 kr/år och betalas in på plusgiro 485 09 76-4. Var god ange namn, adress och e-postadress. Aktuell information från föreningen skickas ut via e-post så tänk på att meddela eventuell adressförändring.

Har Du idéer eller tankar så hör gärna av Dig till någon av oss i styrelsen!

 

Stadgar SSF

Årsmöte 2019, protokoll

Verksamhetsberättelse 2018

 

 


Föreningen   | Arrangemang

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2018-09-08   Web: Informationssekreterare