Till huvudsidan...

Södra Sveriges familjeterapiförening arrangerar

Behandlarens värld, omdömets erfarenhet

Systemcafé 7 november 2023, kl 19:00 Stadiongatan 67, Malmö

Kom och ta del av ett samtal med temat Behandlarens värld, omdömets erfarenhet.

Vi kommer att få lyssna på medlemmar som har deltagit på Familjeterapikongressen.

Det kommer att bjudas på fika!

 

 


Måndag 23 maj 2022 kom barn- och ungdomspsykiater och författare Søren Hertz från Danmark och berättade under en föreläsning hur vi kan se diagnoser i ett systemiskt perspektiv, och hur social störning har skapat berättelser om individuella störningar. Hur kan vi bemöta barn och sina familjer, och andra professionella, med ett perspektiv som kan utvidga symtomen och ge nya förståelser?

Utgångspunkten är att förstå symtom och upplevelser av maktlöshet som bjuder in till avgörande omorientering. Detta kommer bli mycket intressant och högaktuellt!

 

 


 

Digitalt systemcafé på tisdag 18 maj 2021 med Ulf och Karin Wallin, som länge har arbetat med familjeterapi vid behandling av ätstörning. Ulf och Karin är ledande gestalter i detta område och har arbetat mycket med multifamiljeterapi. Det syns en stor ökning de senaste åren av antalet yngre som kommer till vården med ätstörningar. Detta har stor betydelse för hur vi arbetar med dessa familjer i kris. "Anorexi är den dödligaste sjukdomen vi har, arbetet ska komma igång snabbt, eftersom det kan vara avgörande att tidigt bryta svälten" säger Ulf.
Ulf och Karin presenterade arbetet med projektet Raketstart tillsammans med Lotta Beskow som ingår i forskargruppen som kommer att omfatta tolv BUP-mottagningar i södra Sverige. Tanken är att jobba med familjebaserad behandling, som forskning hittills visat ger bäst resultat.

 


När Martin Söderquist arbetade med familjerådgivning i Helsingborg kom 25–30 procent av paren bara till ett möte, mer behövdes inte. Martin har skrivit om arbetssättet ESiT, Ett samtal i taget, och hur många tyckte sig ha fått den hjälp de önskat sig och att deras situation hade förbättrats efter det enda samtalet.

Martin kom till ett digitalt systemcafé 20 april 2021 och berättade mer om hur han har arbetat med ESiT, en samtalsform som kan tillämpas i många sammanhang.

 


Den 2:a februari kl 18:00 ägde årets första digitala systemcafé rum.

Simon Bloomfield, som sitter i styrelsen, berättade om egna och andras erfarenheter av digitalt arbete.
 


Den 22 november höll Karl Tomm en föreläsning och workshop mellan 9:00–16:00, Södra Sveriges familjeterapiförening arrangerar.

Professor Karl Tomm kommer att stilla vår nyfikenhet kring frågornas magi och andra processer i olika kontexter. Fokus kommer att vara hur familje- och parrelationers interaktionsmönster synliggörs samt hur han arbetar då barn och ungdomar deltar i samtalen.
 


Torsdagen den 9 maj 2019 hälsades alla varmt välkomna till systemcafé med ”genogrammets gudmor”, det vill säga Monica McGoldrick. Här fick vi en fantastisk möjlighet att lära oss mer om familjearbete och hur arbete med genogram och familjens livscykel har utvecklats.

Systemcaféet kommer ägde rum i Lund.
 


Anknytningsbaserad familjeterapi, ABFT, med Magnus Ringborg torsdagen den 29 november 2018.

Magnus pratade om anknytningsbaserad familjeterapi, ABFT, och vi hoppades på stor uppslutning och många intressanta diskussioner.

Systemcaféet var kostnadsfritt och föreningen bjöd alla medlemmar på fika.

 


Det är med stor sorg i hjärtat vi emottagit beskedet att Ann-Christin Sandahl Hirell avlidit.

Ann-Christin var som par- och familjeterapeut, handledare och människa en förebild för så många av oss. Vi minns hennes värme, enorma engagemang och härliga leende och vi kommer att sakna henne väldigt, väldigt mycket. Ann-Christin vilade stabilt och tryggt i det familjeterapeutiska och systemteoretiska synsättet där relationerna stod i centrum. Samtidigt sa Ann-Christin så många gånger att hon var så tacksam för att lärandet aldrig tar slut. För henne blev Emotionally Focused Couple Therapy en känsla av att ”hitta hem” när det gällde just arbetet med par och det blev hennes särskilda fokus de senaste åren. Ann-Christin hade velat fortsätta att arbeta och finnas för sin familj många år till men det blev inte så. Vi tänder nu ett ljus för Ann-Christin för att hedra hennes minne. Vårt varmaste deltagande går till Ann-Christins familj och närmaste vänner.

Södra Sveriges förening för systemisk terapi och familjeterapi genom Malena Cronholm-Nouicer, ordf.


Den 10 april kl. 18:30 bjuder vi in till årets första systemkafé.

Vi träffas i lokal på Stadiongatan 67, Malmö. Då kommer teamet för Nyinsjuknad i Psykos (NIP) i Malmö och berättar om familjeterapeutiskt arbete inom psykiatrin. Ett mycket spännande arbete som vi ser fram emot att ta del av och samtala kring.

Begränsat antal platser – först till kvarn! Fika till självkostnadspris.

Anmälan görs till e-post: familjeterapiforeningensodra@gmail.com

 


Låt oss tala om lust

Södra Sveriges förening för systemisk terapi och familjeterapi bjöd den 21/11 in till Systemcafé på temat sex och lust.

Karin Wulff och Lars Dannerup, familjerådgivare i Malmö, berättade om bakgrunden till hur kursen ”Låt oss tala om lust” vuxit fram vid Familjerådgivningen i Malmö och hur den utvecklats. Kursen som har fokus på kommunikationen kring den sexuella och erotiska mötesplatsen i en parrelation vänder sig till par som bor i Malmö stad.

Systemcaféet var fullsatt av många intresserade familjeterapeuter som fick ta del av Karins och Lars inspirerande berättelse om hur de arbetat fram och vidareutvecklat denna kurs och hur pararbete på temat sex och lust kan se ut i praktiken. Presentationen mynnade ut i ett givande samtal där frågor, tankar och reflektioner varvades.

Malena, styrelsen
 


Systemcafé med Marianne Cederblad den 4 nov 2015

Referat av Ulf Korman

Vi var ca 20 personer som lyssnade på och diskuterade med Marianne när hon berättade om 50 års familjeterapi i Sverige. Hon är ju en av de få som är kvar och som har varit med sedan starten i mitten på 60-talet.

Hennes intresse för familjeterapi startade när hon var i Afrika på 60-talet och konstaterade att det var självklart att familjen involverades och involverade sig själva, när en familjemedlem blev psykiskt sjuk.

Svenska föreningen för Psykisk Hälsa bjöd in Minuchin till Sverige på 60-talet och därefter kom en strid ström av familjeterapeuter som startade mer eller mindre långa utbildningar. Minuchin fick stor betydelse för familjeterapi som behandlingsmetod men ledde också till forskning kring familjetyper.

Marianne berättade om entusiasmen för familjeterapi både inom öppenvården i Stockholm och sedan på BUP i Linköping på 70-talet och hur pass enkelt det var att inleda alla kontakter med att familjen träffades, och att därifrån bestämma hur man skulle gå vidare. Det visade sig att man i en majoritet av ärendena fortsatte med hela familjen. (Det var annorlunda!) Man hade också ett annat förhållningssätt till sociala strukturer och nätverksarbete.

Hon pekade på de möjligheter hon hade som entusiastisk chef med ett stort mandat, och att situationen idag förefaller väldigt annorlunda med det fokus som nu finns på administration, kontroll och dokumentation. Cheferna är ju också rätt sällan kompetenta behandlare.

Mariannes berättelse uppskattades väldigt mycket, samtidigt som det också gick att skönja en slags besvikelse över hur det ser ut idag och vilka svårigheter man möter, när man försöker implementera ett familjeterapeutiskt synsätt. Det märkligaste är att evidensen är bra för familjeterapi och i många studier har det visat sig att psykofarmakologisk behandling ffa med antidepressiva och neuroleptika ger betydligt sämre resultat och mer biverkningar.

Hon menade att svårigheterna för familjeterapin idag dels hänger ihop med synen på människan som kemisk-biologisk varelse ( och inte så mycket bio-psyko-social varelse) som med en ökad narcissism. Det mer individualistiska synsättet slår igenom överallt, och läkemedelsindustrin är inte sena att slå mynt av detta. Vi var några stycken som hoppades på att få behålla samma vitalitet som Marianne uppvisade!

Ulf Korman,
ordförande Södra Sveriges förening för systemisk terapi och familjeterapi

 

 


Föreningen   | Arrangemang

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare