Till huvudsidan...

Välkommen till Svenska föreningen för familjeterapi


Mer information    Zoom
Årets midsommarnummer av SFT – Svensk familjeterapi ute nu!

Gott & blandat: Familjeträff i Skaraborg, Fokus på vetenskapen, Bill Petitt, Bakåtblick, Inblick och Framåtblick, 50 år som familjeterapeut - Martin Söderquist, Möte med Carina Håkansson,  Egetutvecklat sällskapsspel som en väg in i familjesamtal, Välkommen till Storforsen 2025, läsvärda nya böcker, i mediebruset, kalendern, mm.

46 helt nya sidor!!! Läs mer


Intet er litet intet er stort – I os er verdener. Det smaa deler sig i det store. Det store i det smaa – en bloddraape en verden med solcentrer og kloder. Havet en draape. En liden del av et legeme. (Edvard Munch)

I os er verdener – det finns världar inom oss – står som genomgripande tema för den 13:e Nordiska familjeterapikongressen i Bergen.

Inbjudan, program och registreringiStock: Petr Kahanek

Boka datumen redan nu: Svensk familjeterapikongress i Storforsen, Älvsbyn 28-29 augusti 2025.

Mer info i SFT nr 1 2024, sidorna 12-15 ANNONS
maj

 ANNONS


Ulrika Ernvik presenterar sin senaste bok Trygghetsberättelser, 26 februari 2024


 

Två heldagar fyllda med spännande föreläsningar och seminarier med huvudfokus på behandlaren och behandlarens värld. En värld som innebär att förhålla sig till sig själv, till klienter/familjer, metoder, kollegor, vårdgrannar och inte minst den organisation behandlaren verkar inom.

Inspelade föreläsningar och föredragspresentationer hittar du här
 
Instruktioner för tillgång till Fokus på Familien

Här kan du läsa om vilka steg som tas för att få full tillgång till
Fokus på familien: Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid

 

Instruktioner som pdf-dokument
 


Minnesord över
Docent Ingegerd Wirtberg

Läs mer
 


Filmade föreläsningar från AAMFT

Den amerikanska föreningen för äktenskaps- och familjeterapi - AAMFT - publicerar en serie föreläsningar att ta del av i corona-tider.
Onlineföreläsningar (amerikansk tid) kan följas direkt, är gratis, men kräver registrering (RSVP). Redan genomförda finns att se som YouTube-klipp på hemsidan. Aktuella föreläsare är Michael D. Yapko och Sue Johnson.

Du hittar AAMFT:s At Home Series här
 


Filmer med Tom Andersen finns nu tillgängliga

Tom Andersens fru, Anne Hofgaard, har gett tillåtelse att postumt publicera flera filmavsnitt med Tom Andersen. Även flera av hans kapitel i boken Movements of Life finns att läsa här.

Du hittar allt detta hos MOVE physiotherapy
 


Förlustgaranti

sfft har möjlighet att stötta lokalföreningarnas aktivitet genom att föreningarna kan ansöka om en förlustgaranti vid lokala arrangemang
 


Examensuppsatser på temat Familjeterapi

Vi välkomnar uppsatser på temat Familjeterapi och publicerar dem här på hemsidan. Hjälp oss sprida inspiration och kunskap!

Uppsatser om familjeterapi
 


Familjeterapiutbildningen i Umeå har kommit i kläm

Riksstyrelsen för Svenska Familjeterapiföreningen (SFFT) och Styrelsen för Familjeterapiföreningen Norr (FTF Norr) vill med denna skrivelse påtala vikten av att Umeå universitet anordnar Psykoterapeutprogram med inriktning Familjeterapi ...

Läs hela skrivelsen här
 


Vad vill du bli när du blir stor?

Kanske dags att planera för vidareutbildning (eller tipsa andra om grundutbildning). Vi informerar om utbildningar till familjeterapeut på vår utbildningssida.

Hjälp oss hålla aktuellt – vet du någon som borde vara med – tipsa oss!

Utbildningar i familjeterapi
 


Svenska föreningen för familjeterapi lämnar remissvar på Socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
– Stöd för styrning och ledning

Ingegerd Wirtberg, Bill Pettit, Marianne Cederblad, Ketty Hagman
och Lotta Beskow.
Läs sfft:s remissvar här
 


Barnafrid är ett nationellt kompetenscentrum
för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

 
 

Läs mer här
 


European Family Therapy Association – EFTA

Vi vill passa på att påminna om att EFTA har en bra och matnyttig hemsida, där ni alla kan ta del av intressant information – inte minst i deras nyhetsbrev. Gör ett besök och titta runt!

Läs nyhetsbreven här
 


Nu finns vi på Facebook, som ett komplement till hemsidan!
Klicka på bilden så kommer du direkt till vår Facebooksida!
 


Omgiven av evidens
– var är vi på väg

Årets vetenskapliga symposium hölls i Göteborg den 3–4/10 2019.

Filmerna från symposiet hittar du här
 


Föreläsningsbilder och YouTubefilmer
från kongressen i Stockholm 4-5 oktober 2018►
 


Dff arrangerade Webbinarium med Johan Sundelin 30 nov 2021

Johan Sundelin pratade om den svåra konsten att hålla reda på sig själv i samtalsrummet och i mötet med familjer. Ibland kör man fast och känner förvirring, både runt egna reaktioner och vad man ska göra härnäst. Under kvällen diskuterar Johan strategier för att vända en återvändsgränd i behandlingssamtalet till en fördjupad kommunikation, liksom att utveckla färdigheter för att överleva som behandlare i det långa loppet.

Presentationsbilder från föreläsningen


Dff arrangerade Webbinarium med Magnus Ringborg 3 december 2020

Föreläsningen berörde bland annat frågeställningar som:
Hur kan vi lotsa familjer framåt i samtalet så att de känner att de
   får med sig något nytt?
En basmetod för ett Förändrande Familjesamtal presenterades.
Exempel på svårigheter man kan möta, och vilka tips som kan vara
   bra att ha i rockärmen?
Föreläsningen innehöll en film som visar ett realistiskt familjesamtal,
   som kommenterades steg för steg.
Avslutningsvis besvarades frågor från lyssnarna.

Ta del av föreläsningsbilderna


Dff arrangerade en heldag torsdag 23 januari 2020 med Lena Högberg Wallmark, om

Autism 2.0 – en uppgradering av kunskap runt autism

Vad vet vi idag om autism? Hur ser det uppdaterade kunskapsläget ut? Hur använder vi den nya kunskapen så att den blir till hjälp för personer med autism-spektrumtillstånd (AST)?

Ta del av föreläsningsbilderna


Dff arrangerade heldag med Jan Aronsson, 15 mars 2019 i Borlänge.

En dag för dig som behandlare, människoarbetare. Vad händer dig mentalt och känslomässigt i mötet med medmänniskor. En annorlunda studiedag i det existentiella rummet. Att öka medveten om mig själv som behandlare bland annat genom utvidgande reflektioner.

Läs mer
 


Tomas Ljungberg, läkare och docent i farmakologi. Han har bedrivit forskning inom flera vetenskapliga områden, psykofarmakologi, neurofysiologi, etologi och psykoterapi. Författare till fyra böcker och ett flertal vetenskapliga artiklar i dessa ämnen. Genom att varva teori och praktik belyste Tomas AD/HD ur flera perspektiv. 12 oktober 2018 i Borlänge

.pdf Teori
.pdf Orsaker
.pdf Läkemedelsbehandling
.pdf Psykosociala insatser


Dff 30-årsjubilerar

Tisdag 10 april 2018 samlades vi i Borlänge!

Johan Sundelin höll en jubileumsföreläsning, Familjeterapi i olika kontext, innan Årsmötet och Jubileumskväll med minnen, prat och mat!

Föreläsningsbilderna hittar du här
 


Hans Åberg, Om att arbeta med våld

Studiedag med Dalarnas familjeterapiförening i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna, Borlänge 21 nov 2017

.pdf När jag möter utövaren av våld

.pdf Arbeta med våld

 


Från föreläsningsdag 20 oktober 2017, Dff i Borlänge

Tor Wennerberg föreläste:

.pdf Själv och tillsammans – anknytning

.pdf Coherence Therapy – om känslomässig koherens bakom symptom


 


Vetenskapligt symposium i Karlstad 13–14 oktober 2016

Kjerstin Almqvist
.pdf Insatser för våldsutsatta barn och föräldrar. Erfarenheter och reflektioner från aktuell forskning

Ulf Axberg
.pdf Insatser för våldsutsatta barn och föräldrar. Erfarenheter och reflektioner från aktuell forskning

Anna Mautner
.pdf Förebygga våld mot barn. Tre experimentella fallstudier av metoden Tryggare barn (Uppsats)
.pdf Förebygga våld mot barn. Tre experimentella fallstudier av metoden Tryggare barn (Presentation)

Karin Pernebo
.pdf Intervjustudier med barn som varit exponerade för våld i sin familj. Små barns erfarenhet av att gå i behandling och deras berättelser om sin våldsutsatta förälder

Anna L Jonhed
.pdf Barns umgänge med våldsutövande fäder. Behov, rättigheter och vilja


Från föreläsningsdag 31 mars 2017, Falu lasarett

Tryggare barndom. När och hur kan vi arbeta med gemensamma föräldrasamtal i familjer där det förekommer våld?
Föreläsare är Jon Middelborg och Dimitrij Kielland Samoilow som båda är psykologspecialister med fördjupning i klinisk vuxenpsykologi och klinisk familjepsykologi, författare till Tryggere barndom.

.pdf Föreläsningsbilderna
 


Johan Sundelin:
Familjeterapi och BUP – ett förhållande i kris

Artikel i Fokus på familien, nr 3 2016.

 

Läs den här
 


Från studiedagen med Björn Holmberg i Falun

 

.pdf Samforskning och Familjerekonstruktion

.pdf Familjekartläggning, frågor och processen
 


Kjerstin Almqvist

Att möta och arbeta med barn och familjer
som varit på flykt
Dff arrangerade i Falun 31 mars 2016

.pdf Kjerstin Almqvists föreläsningsbilder

 

FILM Kjerstin Almqvists föreläsning
 


Nåkkve Balldin och Tryggve Balldin var i Växjö 3 mars 2016

Tala så att vi begriper – Samtalet som möjliggör lärande …
I förändringsarbete möter vi personer som har bristande kommunikativa förmågor och samspelssvårigheter och/eller svårigheter att behålla uppmärksamhet och fokus i samtal. Vi måste lära oss att anpassa vårt sätt att samtala utifrån mottagarens möjlighet att lyssna och förstå.

.pdf Föreläsningsbilderna från seminariedagen med bröderna Balldin
 


Kärn Färdig Ringborg produktion – Utbildningsfilm

Som en riktig familj är en utbildningsfilm i familjeterapi av Magnus Ringborg, Patrik Kärn och Fredrik Färdig. Filmen är gjord med stöd av Hälsouniversitetet i Linköping, Linnéuniversitetet Växjö, Lunds universitet, Umeå universitet, BUP Skåne och Karolinska Institutet. För visning kontakta fredrik@famut.se.

Visa trailer
 


Anders Broberg om barn och våld, 19 november i Borlänge

Torsdagen den 19 november var Anders Broberg tillbaka till DFF i Borlänge och berättade om hur man genomför riskbedömningar då barn bevittnat våld eller själva blivit utsatta för våld i nära relationer.

Föredragspresentationer
 


Öppet brev till sjukvårdsminister Gabriel Wikström med flera:

Ge alla möjlighet till kvalificerad psykoterapi vid psykisk ohälsa

Samrådsforum för psykoterapi, som är ett nätverk för flera olika psykoterapeutiska föreningar och där SFFT finns representerat, har med anledning av den artikel som skrevs i SvD 2015-11-07, om vikten av att kunna erbjuda olika sorters psykoterapi, lämnat ett upprop till regeringen och SKL. Mer om detta går att läsa i kommande nummer av SFT.

Läs öppet brev här      Läs artikeln i SvD här
 


Dokument inifrån "Vem kan hjälpa mitt barn?"

som sändes på SVT 2015-11-12 har väckt många reaktioner. Stockholms lokalförening kommer att kommentera programmet ytterligare på sin hemsida. Med anledning av programmet gör SFFT:s styrelse följande kommentar:
Läs kommentaren här
 


Familjeterapi fungerar!

Ingegerd Wirtberg: Vetenskaplig sekreterare har ordet
– Familjeterapi fungerar!
2015-03-09

Syftet med arbetet är att sammanställa både svensk och internationell forskning vad gäller effekterna av systemisk-, par- och familjeterapi och göra det tillgängligt för fältet och beslutande organ vad gäller upphandling och ackreditering av psykoterapeuter.


Referat från Systemcafé i Lund med Marianne Cederblad 4/11 2015

Ulf Korman sammanfattar besöket
 


Videoinspelningar från föreläsningar, mm, finns på YouTube

Videoinspelningar från föreläsningar, mm, finns på Vimeo

Familjeterapikongress i Växjö 3–4 september 2015

Referat, presentationsbilder och filminspelningar från kongressen hittar du här!

Vetenskapligt symposium 22–23 oktober 2014 i Linköping

Madeleine Cocozza: Samhällets föräldrasystem – Det tredelade föäldraskapet
Ulf Korman: Familjeterapi, barnpsykiatri och medicinering - går det att förena?
Per Gustafsson och Rolf Holmqvist: ABTF – öppen studie på BUP
Eva-Maria Annerbäck: Barnmisshandel en del av våldet i nära relationer
Anna Malmquist: Gayhistorik, regnbågsfamiljer och bemötande

Rikskongress 17–18 oktober 2013 Familjeterapi som ett kalejdoskop

Presentationer från föreläsningar och workshops, utvärderingar hittar du här

Robert Whitaker i Malmö 8 november 2013
Är det tänkbart att psykiatrisk sjuklighet kan orsakas av läkemedel mot psykisk ohälsa?

Referat från föreläsningen med Whitaker med flera

Anders Broberg föreläste i Dalarna okt 2014

Anknytningsteori – betydelsen av nära känslomässiga relationer
Små barn – vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan
Anknytning i mellanbarndom och tonår

Dalarnas familjeterapiförening: Från jubileumsföreläsningen med Johan Sundelin
Vilka är egentligen de verksamma faktorerna i psykoterapi i allmänhet och familjeterapi i synnerhet?

Presentationsbilderna från Johan Sundelins föreläsning

FTF-Sydost 2014, föreläsning med Johan Sundelin

Presentationsbilderna från Johan Sundelins föreläsning i Växjö

Jaakko Seikkula och Tom Erik Arnkil, Dialogisk praktik fordrar dialogisk utvärdering och ledning

Presentationsbilder från Vetenskapligt symposium med Jaakko Seikkula och Tom Erik Arnkil

Dff 2011: Tor Wennerberg, Anknytningsteori

Presentationsbilderna Anknytningsmönster och personlighetsutveckling

 


 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare