Till huvudsidan...

Välkommen till Svenska föreningen för familjeterapi

 


Årets vetenskapliga symposium äger rum i Göteborg den 3–4/10. FTFVS är arrangör tillsammans med sfft. Ta del av program och inbjudan.

Mer om evenemanget hittar du här
 Föreläsningsbilder
och
YouTubefilmer

   

   


Nytt nummer av SFT finns ute nu!

Nu presenteras nya numret av SFT, nr 2 2019.

Ett personligt porträtt av Tryggve Balldin, hör till huvudnumren.

Och mycket mer!

Skriv! Skriv! Skriv! Låt skrivlusten ta plats i ditt liv och sänd dina rader per e-post till karn.patrik@gmail.com.

Mer om nya SFT och tidigare nummer hittar du här
 


Norr bjuder in Lena Lillieroth till Umeå

Den 17 september ser vi fram emot besök av Lena Lillieroth som kommer att beskriva SKAM från olika perspektiv, och tillämpningar i praktiken.

Inbjudan och program
 


10 % rabatt för medlemmar på Fokus på Familien

Fokus på Familien är nordens ledade familjeterapitidskrift. Den ges ut i Norge, men välkomnar bidrag från alla nordens delar!

Passa på att skriva och dela med av kunskap och inspiration!

Fokus på Familien
 


Examensuppsatser på temat Familjeterapi

Vi välkomnar uppsatser på temat Familjeterapi och publicerar dem här på hemsidan. Hjälp oss sprida inspiration och kunskap!

Uppsatser om familjeterapi
 


EFTA-SIPPR 11-14 september 2019 i Neapel, Italien

 

10th Conference of the European Family Therapy Association.
Visible and Invisible: Bordering Change in Systemic Family Therapy

OBS! Förlängt datum för ämnesanmälan till 7 maj!
Läs mer
 


 

 

Single Session Thinking: Going global one step at a time. The 3rd International Single Session Therapy and Walk-in Services Symposium 2019. 24th and 25th October 2019 Rendezvous Hotel, Melbourne, Australia

Mer information hittar du här


ÅRETS FAMILJETERAPEUT 2018

"Lena Svedin är en familjeterapeut som under detta år, liksom genom decennier tillbaka, har handlett, föreläst och utbildat inom psykoterapeut- och läkarutbildningar. Lena har utmanat, inspirerat och stöttat

Läs hela motiveringen!
 


Till minne av Rodolfo de Bernart

EFTA-presidenten Rodolfo de Bernart avled 18 februari 2019.

"We have lost one of the leading lights of our field, his enthusiasm, creativity, humour and passion for systemic family therapy and his commitment to our profession and its development has made a lasting impact on EFTA."

Läs mer här
 


Familjeterapiutbildningen i Umeå har kommit i kläm

Riksstyrelsen för Svenska Familjeterapiföreningen (SFFT) och Styrelsen för Familjeterapiföreningen Norr (FTF Norr) vill med denna skrivelse påtala vikten av att Umeå universitet anordnar Psykoterapeutprogram med inriktning Familjeterapi ...

Läs hela skrivelsen här
 


Vad vill du bli när du blir stor?

Kanske dags att planera för vidareutbildning (eller tipsa andra om grundutbildning). Vi informerar om utbildningar till familjeterapeut på vår utbildningssida.

Hjälp oss hålla aktuellt – vet du någon som borde vara med – tipsa oss!

Utbildningar i familjeterapi
 


Svenska föreningen för familjeterapi lämnar remissvar på Socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
– Stöd för styrning och ledning

Ingegerd Wirtberg, Bill Pettit, Marianne Cederblad, Ketty Hagman
och Lotta Beskow.
Läs sfft:s remissvar här
 


FOKUS PÅ FAMILIEN till medlemspris!

En av våra medlemsförmåner är ett rabatterat pris på Fokus på familien, den största nordiska tidskriften för familjeterapi.

Läs mer här
 


Barnafrid är ett nationellt kompetenscentrum
för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

 
 

Läs mer här
 


European Family Therapy Association – EFTA

Vi vill passa på att påminna om att EFTA har en bra och matnyttig hemsida, där ni alla kan ta del av intressant information – inte minst i deras nyhetsbrev. Gör ett besök och titta runt!

Läs nyhetsbreven här
 


Nu finns vi på Facebook, som ett komplement till hemsidan!
Klicka på bilden så kommer du direkt till vår Facebooksida!
 


 


Dff arrangerade heldag med Jan Aronsson, 15 mars 2019 i Borlänge.

En dag för dig som behandlare, människoarbetare. Vad händer dig mentalt och känslomässigt i mötet med medmänniskor. En annorlunda studiedag i det existentiella rummet. Att öka medveten om mig själv som behandlare bland annat genom utvidgande reflektioner.

Läs mer
 


Tomas Ljungberg, läkare och docent i farmakologi. Han har bedrivit forskning inom flera vetenskapliga områden, psykofarmakologi, neurofysiologi, etologi och psykoterapi. Författare till fyra böcker och ett flertal vetenskapliga artiklar i dessa ämnen. Genom att varva teori och praktik belyste Tomas AD/HD ur flera perspektiv. 12 oktober 2018 i Borlänge

.pdf Teori
.pdf Orsaker
.pdf Läkemedelsbehandling
.pdf Psykosociala insatser


Dff 30-årsjubilerar

Tisdag 10 april 2018 samlades vi i Borlänge!

Johan Sundelin höll en jubileumsföreläsning, Familjeterapi i olika kontext, innan Årsmötet och Jubileumskväll med minnen, prat och mat!

Föreläsningsbilderna hittar du här
 


Hans Åberg, Om att arbeta med våld

Studiedag med Dalarnas familjeterapiförening i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna, Borlänge 21 nov 2017

.pdf När jag möter utövaren av våld

.pdf Arbeta med våld

 


Från föreläsningsdag 20 oktober 2017, Dff i Borlänge

Tor Wennerberg föreläste:

.pdf Själv och tillsammans – anknytning

.pdf Coherence Therapy – om känslomässig koherens bakom symptom


 


Vetenskapligt symposium i Karlstad 13–14 oktober 2016

Kjerstin Almqvist
.pdf Insatser för våldsutsatta barn och föräldrar. Erfarenheter och reflektioner från aktuell forskning

Ulf Axberg
.pdf Insatser för våldsutsatta barn och föräldrar. Erfarenheter och reflektioner från aktuell forskning

Anna Mautner
.pdf Förebygga våld mot barn. Tre experimentella fallstudier av metoden Tryggare barn (Uppsats)
.pdf Förebygga våld mot barn. Tre experimentella fallstudier av metoden Tryggare barn (Presentation)

Karin Pernebo
.pdf Intervjustudier med barn som varit exponerade för våld i sin familj. Små barns erfarenhet av att gå i behandling och deras berättelser om sin våldsutsatta förälder

Anna L Jonhed
.pdf Barns umgänge med våldsutövande fäder. Behov, rättigheter och vilja


Från föreläsningsdag 31 mars 2017, Falu lasarett

Tryggare barndom. När och hur kan vi arbeta med gemensamma föräldrasamtal i familjer där det förekommer våld?
Föreläsare är Jon Middelborg och Dimitrij Kielland Samoilow som båda är psykologspecialister med fördjupning i klinisk vuxenpsykologi och klinisk familjepsykologi, författare till Tryggere barndom.

.pdf Föreläsningsbilderna
 


Johan Sundelin:
Familjeterapi och BUP – ett förhållande i kris

Artikel i Fokus på familien, nr 3 2016.

 

Läs den här
 


Från studiedagen med Björn Holmberg i Falun

 

.pdf Samforskning och Familjerekonstruktion

.pdf Familjekartläggning, frågor och processen
 


Kjerstin Almqvist

Att möta och arbeta med barn och familjer
som varit på flykt
Dff arrangerade i Falun 31 mars 2016

.pdf Kjerstin Almqvists föreläsningsbilder

 

FILM Kjerstin Almqvists föreläsning
 


Nåkkve Balldin och Tryggve Balldin var i Växjö 3 mars 2016

Tala så att vi begriper – Samtalet som möjliggör lärande …
I förändringsarbete möter vi personer som har bristande kommunikativa förmågor och samspelssvårigheter och/eller svårigheter att behålla uppmärksamhet och fokus i samtal. Vi måste lära oss att anpassa vårt sätt att samtala utifrån mottagarens möjlighet att lyssna och förstå.

.pdf Föreläsningsbilderna från seminariedagen med bröderna Balldin
 


Kärn Färdig Ringborg produktion – Utbildningsfilm

Som en riktig familj är en utbildningsfilm i familjeterapi av Magnus Ringborg, Patrik Kärn och Fredrik Färdig. Filmen är gjord med stöd av Hälsouniversitetet i Linköping, Linnéuniversitetet Växjö, Lunds universitet, Umeå universitet, BUP Skåne och Karolinska Institutet. För visning kontakta fredrik@famut.se.

Visa trailer
 


Anders Broberg om barn och våld, 19 november i Borlänge

Torsdagen den 19 november var Anders Broberg tillbaka till DFF i Borlänge och berättade om hur man genomför riskbedömningar då barn bevittnat våld eller själva blivit utsatta för våld i nära relationer.

Föredragspresentationer
 


Öppet brev till sjukvårdsminister Gabriel Wikström med flera:

Ge alla möjlighet till kvalificerad psykoterapi vid psykisk ohälsa

Samrådsforum för psykoterapi, som är ett nätverk för flera olika psykoterapeutiska föreningar och där SFFT finns representerat, har med anledning av den artikel som skrevs i SvD 2015-11-07, om vikten av att kunna erbjuda olika sorters psykoterapi, lämnat ett upprop till regeringen och SKL. Mer om detta går att läsa i kommande nummer av SFT.

Läs öppet brev här      Läs artikeln i SvD här
 


Dokument inifrån "Vem kan hjälpa mitt barn?"

som sändes på SVT 2015-11-12 har väckt många reaktioner. Stockholms lokalförening kommer att kommentera programmet ytterligare på sin hemsida. Med anledning av programmet gör SFFT:s styrelse följande kommentar:
Läs kommentaren här
 


Familjeterapi fungerar!

Ingegerd Wirtberg: Vetenskaplig sekreterare har ordet
– Familjeterapi fungerar!
2015-03-09

Syftet med arbetet är att sammanställa både svensk och internationell forskning vad gäller effekterna av systemisk-, par- och familjeterapi och göra det tillgängligt för fältet och beslutande organ vad gäller upphandling och ackreditering av psykoterapeuter.


Referat från Systemcafé i Lund med Marianne Cederblad 4/11 2015

Ulf Korman sammanfattar besöket
 


Videoinspelningar från föreläsningar, mm, finns på YouTube

Videoinspelningar från föreläsningar, mm, finns på Vimeo

Familjeterapikongress i Växjö 3–4 september 2015

Referat, presentationsbilder och filminspelningar från kongressen hittar du här!

Vetenskapligt symposium 22–23 oktober 2014 i Linköping

Madeleine Cocozza: Samhällets föräldrasystem – Det tredelade föäldraskapet
Ulf Korman: Familjeterapi, barnpsykiatri och medicinering - går det att förena?
Per Gustafsson och Rolf Holmqvist: ABTF – öppen studie på BUP
Eva-Maria Annerbäck: Barnmisshandel en del av våldet i nära relationer
Anna Malmquist: Gayhistorik, regnbågsfamiljer och bemötande

Rikskongress 17–18 oktober 2013 Familjeterapi som ett kalejdoskop

Presentationer från föreläsningar och workshops, utvärderingar hittar du här

Robert Whitaker i Malmö 8 november 2013
Är det tänkbart att psykiatrisk sjuklighet kan orsakas av läkemedel mot psykisk ohälsa?

Referat från föreläsningen med Whitaker med flera

Anders Broberg föreläste i Dalarna okt 2014

Anknytningsteori – betydelsen av nära känslomässiga relationer
Små barn – vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan
Anknytning i mellanbarndom och tonår

Dalarnas familjeterapiförening: Från jubileumsföreläsningen med Johan Sundelin
Vilka är egentligen de verksamma faktorerna i psykoterapi i allmänhet och familjeterapi i synnerhet?

Presentationsbilderna från Johan Sundelins föreläsning

FTF-Sydost 2014, föreläsning med Johan Sundelin

Presentationsbilderna från Johan Sundelins föreläsning i Växjö

Jaakko Seikkula och Tom Erik Arnkil, Dialogisk praktik fordrar dialogisk utvärdering och ledning

Presentationsbilder från Vetenskapligt symposium med Jaakko Seikkula och Tom Erik Arnkil

Dff 2011: Tor Wennerberg, Anknytningsteori

Presentationsbilderna Anknytningsmönster och personlighetsutveckling

 


 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2018-09-08   Web: Informationssekreterare