Till huvudsidan...

Minnesord över Docent Ingegerd Wirtberg

      

Ingegerd Wirtberg har lämnat oss efter en tids sjukdom.

Allt sedan tidigt 70-tal kom Ingegerd efter fortbildningsår i England att betyda mycket för familjeterapins utveckling i Sverige.

I sorgens stund minns vi som hade glädjen att vara hennes vänner och kollegor, hur hon med sprudlande energi tog sig an sina arbetsuppgifter och hur hon med stor nyfikenhet och uthållighet slutförde dem. Vi minns hur hon som en motor i det system hon verkade i, kunde hålla samman och optimera gruppen och skapa konstruktiva processer. Hennes värme var smittande och hennes självdistans och härliga humor skapade igenkänning och kontakt. Hon var älskad av många, många.

Undertecknad hade nöjet att som kollega samarbeta med henne vid flertalet legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar och psykoterapihandledarutbildningar i Lunds universitets regi. Ingegerd var den sortens kliniker som presenterade en bred familjeterapi som var både helt integrerad med hennes person och personliga stil samtidigt som den var fast förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet – med dagens språk i evidensbaserad praktik.

Många vittnar också om hennes unika egenskaper som psykoterapihandledare, med en tydlig utgångspunkt i att bästa klimatet för utveckling och lärande genom livet som psykoterapeut, är att få utgå från den trygga hamn som hon kunde skapa inom sin handledningsgrupp.

Ingegerd var en mycket stark kraft i introducerandet av Marte Meo i Sverige. Hon drev också ett flertal forskningsprojekt med Marte Meo-prägel tillsammans med andra välrenommerade kollegor. Ett stort fokus för henne var medicinsk familjeterapi. Om detta kommer säkert andra vänner och kollegor att vittna.

Ingegerd var under flera år vetenskaplig sekreterare i sfft och i den rollen gjorde hon ett gediget arbete med att sammanställa den svenska familjeterapins forskningsbas. Hon gjorde också tillsammans med sin man Bill Petitt och Professor Marianne Cederblad en ambitiös sammanställning av internationell familjeterapeutisk forskning både vad gäller process- som effektforskning för olika former av familjeterapi.

De finaste professionella seminarier som jag och min fru deltagit i, har ägt rum under dygn av fjäll- och skogsvandringar och gemensamt lagade goda middagar tillsammans med Ingegerd och hennes man Bill. Då har vi samtidigt rört oss i både konkreta och abstrakta sammanhang med stor och kreativ lätthet. I dessa stunder har embryon till gemensamma projekt fötts och tagit form. Sådana kontext var ett med Ingegerds integrerade person både som professionell familjeterapeut och som kamrat och nära vän. Ett exempel på ett sådant projekt från senare tid var sfft:s vetenskapliga symposium om Evidensbegreppet som ägde rum i Göteborg för halvtannat år sedan, där jag hade glädjen att vara moderator tillsammans med Ingegerd.

Ingegerd lämnar i stunden ett stort tomrum efter sig, men den förebild som Ingegerd var kommer att leva vidare bland oss.

Norrvik 2021-03-02

Johan Sundelin

 


 

Familjeterapeut och docent Ingegerd Wirtberg har avlidit efter en tids sjukdom. Hon var i många år en av svensk familjeterapins främsta företrädare som handledare, utbildare och forskare. Saknaden efter henne är stor. Våra tankar går till hennes make Bill Petitt och döttrarna Andrea och Eleanor.

Ingegerd disputerade år 1992 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”His and her childlessness”. I många år har hon varit verksam vid Lunds universitet. År 1994 blev hon i nära samarbete med Kjell Hansson kursansvarig för psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi som då gavs vid Medicinska fakulteten, en uppgift som hon fortsatte med till år 2000 och från 2003 till 2009. Sedan år 2000 ges psykoterapeutprogrammet vid Institutionen för psykologi och Ingegerd undervisade också i familjeterapi i psykologprogrammet. Ingegerd har hållit kontakten med psykoterapeutprogrammet genom att föreläsa och på olika sätt stödja kursansvariga och handledare. I handledarutbildningen i psykoterapi som gavs 2015–2016 var hon en av handledarna för den familjeterapeutiska inriktningen.

Ingegerds omfattande verksamhet präglades av stor kunskap och ett varmt och djupt engagemang. Bland hennes många publikationer kan nämnas ”Par- och familjeterapi fungerar! En översikt över internationell systemisk- , par- och familjeterapiforskning” som hon skrev år 2016 tillsammans med Bill Petitt och Marianne Cederblad i samband med att hon var vetenskaplig sekreterare vid Svenska föreningen för familjeterapi. Översikten har sedan dess använts flitigt i undervisningen. Ett annat exempel på hennes kunskapsbredd är den reviderade upplagan av ”Familjen och livscykeln” som utkom 2019 i samarbete med Björn Wrangsjö.

Vi har genom åren haft förmånen att samarbeta med Ingegerd i olika sammanhang och det har haft stor betydelse för oss, inte bara som kollegor utan även som vänner och medmänniskor. Det var ofta Ingegerd vi ”ropade på” när något strulade och hon ställde alltid upp. Världen blir fattigare utan Ingegerds glada skratt, varma kramar, outsinliga engagemang, livsnära visdom, träffsäkra anekdoter, stora livslust, respektfulla nyfikenhet och generösa kärlek till sina medmänniskor.

Det var en lycka att få ha dig med oss i våra sammanhang. Tack för allt, Ingegerd!

Vänner och kollegor vid Lunds universitet

Stina och Tryggve Balldin

Lotta Björk

Martin Bergström

Marianne Cederblad

Ingemar Ericsson

Per Johnsson

Pelle Olsson

Gisela Priebe

Lena Svedin

Cecilia Scott Wiklöf

Ulf Axberg

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare