Till huvudsidan...

Familjeterapiföreningen Mitt-Sverige

Familjeterapiföreningen Mitt-Sverige har medlemmar verksamma inom olika sektorer i Jämtlands- och Västernorrlands län med ett gemensamt intresse inom familjeterapiområdet.
Vi verkar för lokal samverkan, föreläsningar och andra aktiviteter.


När vuxenkonflikterna äter upp allt syre i rummet

Erik Abrahamsson
den 20 oktober 2021

Bas-samtal är ett sätt vi använder oss av vid mötet med separerade föräldrar med hög konfliktnivå. Det handlar om föräldrasamarbete för barnens skull, om att inta en ansvarsfull jag-position som förälder, inte för sin egen skull, utan enbart för barnets skull.

Du skriver berättelsen om dina barns skilsmässa just nu vilken berättelse vill du att de skall ha med sig?

Fokus är enbart på nutid och framtid ej dåtid samt vad som är möjligt. Utgångspunkten och slutmålet är på vilket sätt jag som förälder kan förhålla mig till den andre föräldern för att få till ett föräldrasamarbete som är möjligt att vidmakthålla. Det professionella förhållningssättet, diskursiv positionering, isomorfi, formen för kommunikation och samarbete samt ordens betydelse är några av hörnstenarna. Vad i detta förhållningssätt hör specifikt till sammanhanget separation och hög konfliktnivå? Finns det något som du som professionella kan ha nytta av i andra sammanhang?

Erik Abrahamsson är socionom, leg. psykoterapeut (familje), handledarutbildad, med 30 års erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri med ett systemteoretiskt, salutogent och narrativt förhållningssätt.

.pdf Presentationsbilder från föreläsningen

 


Styrelsen Ftf Mitt-Sverige har följande utseende:

Amber Cook, Svenska kyrkan, Åre Pastorat, ordförande. amber.cook@svenskakyrkan.se

Niklas Åhlund, Socialtjänsten Bergs kommun, kassör. niklas.ahlund@gmail.com

Anna Jakobsson, Socialtjänsten Sundsvall

Yvonne Hallén, Vårsta Familjerådgivning

Ingrid Jonsson, Socialtjänsten, Strömsunds kommun

Gabriella Henriksson, BUP Östersund

 

Bli medlem!

Bli studerandemedlem i Familjeterapiföreningen Mitt-Sverige för 100 kr per år! Gäller även pensionärer!
Ordinarie medlemsavgift 300 kr per år.

För att bli medlem betalar du avgiften till plusgiro 461 45 80-1, ange namn, arbetsplats och för vilket år du betalar.
Skickar samtidigt ett e-postmeddelande med namn, arbetsplats, postadress och din e-postadress till:
niklas.ahlund@gmail.com

Ta kontakt med någon i styrelsen om du vill veta mera!

 

Svenska föreningen för familjeterapi

Svenska föreningen för familjeterapi, förkortat sfft, är en ideell förening vars syfte är att representera familjeterapins utveckling i Sverige genom:

 • att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom familjeterapin och dess gränsområden,

 • att representera familjeterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågar som rör familjeterapin,

 • att verka för spridning av information om familjeterapi som behandlingsmetod,

 • att främja kontakterna mellan familjeterapeutiskt verksamma inom och utom Sverige,

 • att verka för att Svenska och Nordiska kongresser kommer till stånd,

 • att stödja lokala familjeterapiföreningar,

 • att verka för att lokala familjeterapiföreningar bildas i områden där sådana saknas.

Föreningen bildades 1987. Föreningen har cirka 1 000 medlemmar. Föreningen ger ut en tidskrift, numera nättidning, Svensk FamiljeTerapi. Tidningen får du som medlem i föreningen. Medlem blir du genom din lokalförening.

Välkomna!


 

Följ våra arrangemang och evenemang här: Evenemang

 

.pdf Presentation av Familjeterapiföreningen Mitt-Sverige för utskrift

 

 


Hem   |  Evenemang

  

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare