Till huvudsidan...

 

Familjeterapiföreningen Mitt-Sverige har medlemmar verksamma inom olika sektorer i Jämtlands- och Västernorrlands län med ett gemensamt intresse inom familjeterapiområdet.
Vi verkar för lokal samverkan, föreläsningar och andra aktiviteter.


Styrelsen Ftf Mitt-Sverige har följande utseende:

Amber Cook Forsberg, BUP Östersund Ordförande
amber.forsberg2021@gmail.com

Anna Jakobsson, Socialtjänsten Sundsvall Kassör
akjakobsson@gmail.com

Yvonne Hallén, Vårsta Familjerådgivning

Ingrid Jonsson, Socialtjänsten Strömsunds kommun

Gabriella Henriksson, BUP Östersund

Rickard Forsberg, Skolkurator Åre Kommun

 

 

Bli medlem!

Bli studerandemedlem i Familjeterapiföreningen Mitt-Sverige för 150 kr per år! Gäller även pensionärer!
Ordinarie medlemsavgift 350 kr per år.

För att bli medlem betalar du avgiften till plusgiro 461 45 80-1, ange namn, arbetsplats och för vilket år du betalar.
Skickar samtidigt ett e-postmeddelande med namn, arbetsplats, postadress och din e-postadress till:
amber.forsberg2021@gmail.com

Ta kontakt med någon i styrelsen om du vill veta mera!

 

Svenska föreningen för familjeterapi

Svenska föreningen för familjeterapi, förkortat sfft, är en ideell förening vars syfte är att representera familjeterapins utveckling i Sverige genom:

 • att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom familjeterapin och dess gränsområden,

 • att representera familjeterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågar som rör familjeterapin,

 • att verka för spridning av information om familjeterapi som behandlingsmetod,

 • att främja kontakterna mellan familjeterapeutiskt verksamma inom och utom Sverige,

 • att verka för att Svenska och Nordiska kongresser kommer till stånd,

 • att stödja lokala familjeterapiföreningar,

 • att verka för att lokala familjeterapiföreningar bildas i områden där sådana saknas.

Föreningen bildades 1987. Föreningen har cirka 1 000 medlemmar. Föreningen ger ut en tidskrift, numera nättidning, Svensk FamiljeTerapi. Tidningen får du som medlem i föreningen. Medlem blir du genom din lokalförening.

Välkomna!


 

Följ våra arrangemang och evenemang här: Evenemang

 

.pdf Presentation av Familjeterapiföreningen Mitt-Sverige för utskrift

 

 


Hem   |  Evenemang

  

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare