Till huvudsidan...

Familjeterapiföreningen Mitt-Sverige

Familjeterapiföreningen Mitt-Sverige har medlemmar verksamma inom olika sektorer i Jämtlands- och Västernorrlands län med ett gemensamt intresse inom familjeterapiområdet.

Vi verkar för lokal samverkan, föreläsningar och andra aktiviteter.

Styrelse har följande utseende:

 

 

Mona Jacobsson, BUP Östersund
ordförande

Catherine Hillheim, BUP Östersund
sekreterare

Ann-Helen Nilsson, Socialtjänsten Östersund
kassör

Niklas Åhlund, Socialtjänsten Bergs kommun

Henrik Lovén, Socialtjänsten Sundsvall

Yvonne Hallén, BUP Sundsvall

 

KONTAKT:

Mona Jacobsson, Jämtland, mona.jakobsson@regionajh.se

Henrik Lovén, Västernorrland, henrik.loven@sundsvall.se

Ann-Helen Nilsson, kassör, ann-helene.nilsson@telia.com
 

Bli medlem!

Bli studerandemedlem i Familjeterapiföreningen Mitt-Sverige för 100 kr per år! Gäller även pensionärer!
Ordinarie medlemsavgift 300 kr per år.

För att bli medlem betalar du avgiften till plusgiro 461 45 80-1, ange namn, arbetsplats och för vilket år du betalar.
Skickar samtidigt ett e-postmeddelande med namn, arbetsplats, postadress och din e-postadress till:
ann-helene.nilsson@telia.com.

Ta kontakt med någon i styrelsen om du vill veta mera!

 

Svenska föreningen för familjeterapi

Svenska föreningen för familjeterapi, förkortat sfft, är en ideell förening vars syfte är att representera familjeterapins utveckling i Sverige genom:

 • att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom familjeterapin och dess gränsområden,

 • att representera familjeterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågar som rör familjeterapin,

 • att verka för spridning av information om familjeterapi som behandlingsmetod,

 • att främja kontakterna mellan familjeterapeutiskt verksamma inom och utom Sverige,

 • att verka för att Svenska och Nordiska kongresser kommer till stånd,

 • att stödja lokala familjeterapiföreningar,

 • att verka för att lokala familjeterapiföreningar bildas i områden där sådana saknas.

Föreningen bildades 1987. Föreningen har cirka 1 000 medlemmar. Föreningen ger ut en tidskrift, numera nättidning, Svensk FamiljeTerapi. Tidningen får du som medlem i föreningen. Medlem blir du genom din lokalförening.

Välkomna!


 

Följ våra arrangemang och evenemang här: Evenemang

 

.pdf Presentation av Familjeterapiföreningen Mitt-Sverige för utskrift

 

 


Hem   |  Evenemang

  

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2018-09-08   Web: Informationssekreterare