Till huvudsidan...

Årsmötesförhandlingar 2017

Välkomna till sfft:s årsmöte 2017 via Skype 2017-11-14 kl 19:00

När det vetenskapliga symposiet fick ställas in ställde det beslutet också sfft:s årsmöte på ända.

Riksstyrelsen fick tänka till ett extra varv, vi övervägde möjligheten att lägga årsmötet vid något annat planerat arrangemang i någon av lokalföreningarna men det visade sig vara svårt att få ihop. Vi landade i att årsmötet 2017 undantagsvis detta år fick bli via Skype, en vanlig mötesform för både riksstyrelsen och flera av lokalföreningarnas styrelser. Vi landade också i att årsmötet, förutom mötesordförande och mötessekreterare skulle bestå av riksstyrelsen och en representant från varje lokalförening.

Mötet kommer att förläggas till tisdagen den 14 november kl 19:00. Varje lokalförening väljer sin representant till årsmötet. Nästa år kommer sfft:s årsmöte att ligga i anslutning till kongressen i Stockholm och kommer då att ske som vanligt igen. Vi i riksstyrelsen hoppas att ni alla kan ha överseende med denna ”nödlösning”. För att försäkra ett så bra möte som möjligt är det viktigt att alla deltagare är extra noga denna gång med att gjort de uppdateringar Skype eventuellt uppmanat till.

Med denna kallelse bifogas dagordning, verksamhetsberättelse, och årsmötesprotokoll från 2016 då vi utifrån förra årsmötet har en stadgeändring att göra i år. Ekonomisk redogörelse kommer att skickas till er så snart den är klar, liksom fastställande av röstlängd. Om revisionsberättelsen blir klar innan mötet så kommer den också att skickas, annars lämnas den i samband med årsmötet.

Väl mött!

Charlotta Westberg

Ordf sfft

.pdf Dagordning

.pdf Verksamhetsberättelse

.pdf Protokoll förra årsmötet

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare