Till huvudsidan...

 

Välkommen till Familjeterapiföreningen på Åland!

Familjeterapiföreningen på Åland grundades den 25 maj 2000. Stiftande mötet hölls i Ålands segelsällskaps (ÅSS) paviljong och restaurang i samband med avslutningen av den första familjeterapiutbildningen på Åland.

Föreningens syfte är att utveckla familjeterapin och det familjeterapeutiska arbetet,
stärka dess ställning och användning och öka samarbetet mellan psykoterapeuterna.

Till ordinarie medlem kan styrelsen godkänna person som har utbildning inom familje-, nätverks- eller annan motsvarande terapi på minst specialnivå.

Till ordinarie medlem kan även antas, på förslag av två ordinarie medlemmar, person som är under utbildning inom familjeterapi eller på ett förtjänstfullt sätt verkat inom det psykoterapeutiska området.

Familjeterapiföreningen på Åland rf är förutom en lokalavdelning i Finlands Familjeterapiförening, även fullvärdig medlem i sfft (Svenska föreningen för familjeterapi). De som önskar bli medlem i sfft kan göra det genom att bli medlem i Familjeterapiföreningen på Åland. Ansökan om medlemskap skickas till styrelsen. Medlemsavgiften år 2011 är 25 €.

Ansökan om medlemskap i Finlands Familjeterapiförening görs centralt till huvudföreningen, www.perheterapiayhdistys.fi.

Adressen till föreningen är Familjeterapiföreningen på Åland rf, c/o C. Eriksson
Doppingvägen 2 B-12, AX-22100 Mariehamn

Styrelsen 2011

Ordförande
Crister Eriksson, leg psykolog, familjeterapeut på specialnivå,
cristere@aland.net

Vice ordförande
Beryl Fagerlund leg psykolog, familjeterapeut på krävande specialnivå
beryl@aland.net

Sekreterare
Christina Wikner-Löthman, spec.sjukskötare i psykiatri, familjeterapeut på specialnivå
christina.wikner-lothman@ahs.ax

Skattmästare
Rosel Högstrand, socialarbetare, familjeterapeut på specialnivå
rosel.hogstrand@mariehamn.ax

Ordinarie medlem
Hans Wickström, socialarbetare, familjerådgivare, familjeterapeut på specialnivå
hans.wickstrom@folkhalsan.ax

 


Hem  

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare