Till huvudsidan...

Södra Sveriges förening för Systemisk terapi och Familjeterapi arrangerade

Rikskongress 17–18 oktober 2013

på Ystad Saltsjöbad

Familjeterapi som ett kalejdoskop

Så satte vi punkt för Rikskongressen i Ystad 17–18 oktober 2013. Det var ett stort nöje att vara där och se att våra ansträngningar gav frukt – att graviditeten, förlossningen och det korta livet avlöpte lyckosamt.

Jag hade en del farhågor för att tidsschemat skulle vara för pressat, att pauserna skulle vara för korta och att många seminarier skulle vara för stressade. Dessa farhågor tycker jag inte besannades. Vi fick höra flera nya röster, och jag tror mycket på idén om att det blir lättare att komma och berätta om det som får ens hjärta att ticka lite extra, om man gör det lite mindre pretentiöst och inte ser det som en tävling i att göra det ”bästa” seminariet.

Många av föreläsarnas material kommer att läggas ut på hemsidan allt eftersom de kommer in! Skriv gärna något om kongressen på hemsidan eller/och till tidningen!

Det var härligt att se alla engagerade, glada och interagerande människor, så tack till er alla, inklusive personalen på Ystad Saltjöbad, som gjorde allt för att ge oss optimal service.

Ett speciellt tack till Congresso, Tina Happe och Märit Blixth, och till Magnus Bjurhammar, som stått för programboken och ser till att föreningens hemsida fungerar!

Grattis till Magnus Ringborg, som utsågs till årets familjeterapeut!

För Riksföreningen (SFFT) och lokalföreningen (SSFFT)

Med bästa hälsningar

Ulf Korman

 

Presentationsbilder

Plenum: Annemi Skerfving – Det beror på – om barn och uppväxtvillkor för barn med psykisk sjukdom

Plenum: Anders Broberg – Anknytning i praktiken – betydelsen av nära känslomässiga relationer

Plenum: Johan Sundelin – Bärande principer för evidensinformerad klinisk verksamhetshandledning

Plenum: Gail Palmer – Emotionally Focused Therapy

Plenum: Pernilla Ouis – Hedersrelaterade familjekonflikter

A1: Annemi Skerfving – Barn i familjer med psykisk ohälsa

A2: Anita Blom af Ekenstam, Kerstin Svart Eriksson – Resursteamet i Täby

A5: Harry Korman – Social konstruktioner och Grounding

A6: Björn Holmberg, Claes Johansson – Organisationsarbete

B3: Marianne Lundquist Öhrn – Projekt SUF Hässleholm, Beardsleeintervention

B4: Monica Hartzell – Förstasmtal på BUP

B5: Christina Helgasson – barn med övervikt

C1: Lars Westerström – Familjeinriktat förstasamtal på BUP

C2: Gun Drott Englén, Arne Gynther, Johan Sjöstrand – Familjeterapi i stället för tvångsvård

C6: Thilde Westmark, Dorte Lund-Jacobsen – Att arbeta som konsult

D1: Maria Kjellberg-Carlsson, Paul Johansson – Non Violent Resistence

D2: Helena Arbman, Kristina Carlsson – Funktionell familjeterapi i ett 10-årsperspektiv

D5: Ulf Wallin, Claus Stubbegaard, Karin Wallin – Multifamiljeterapi

D7: Ann-Catrine Andersson – New Public Management

E5: Kristina Johansson, Ulrika Serin, Jenny Johansson, Lotta Oscarsen, Ulf Korman – Mutifamiljearbete

E6: Ann-Margreth Olsson – Hemvändande soldaters anhörigskapande

E7: Sun Kratz-Frisk, Åsa Samuelsson – Allians hos ungdomar i familjebehandling

F2: Magnus Ringborg – Anknytningsbaserad familjeterapi vid depression hos ungdomar

F3: Familjerådgivningen i Falkenberg – Våld i nära relationer

F4: Tina Lindh – Barns beskrivningar av familjeterapi

F5: Johan Sundelin – Familjeterapeutisk verksamhetshandledning – en evidensinformerad modell. PM.

F6: Liz Bertholdsson – Humor i familjearbete

 

Utsikten på fredagen :-)

Utsikten på torsdagen :(

 


Föreningen   | Arrangemang

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2018-09-08   Web: Informationssekreterare