Till huvudsidan...

Minnesord över Hans Norblad

Hans Norblad har lämnat oss allt för tidigt. Måndagen den 17/11 avled han stilla efter en kort tids sjukdom. För drygt en vecka sedan var han på sitt arbete. Han har varit Famös och riksföreningens kassör i flera år. När jag kom in i Famös styrelse 2000 var han ordförande i föreningen. Efter något år efterträdde jag Hans som ordförande, och han tillträdde då som Famös kassör. Där höll han ordning på vårt medlemsregister och skötte föreningens alla praktiska göromål.

Vi minns Hans som en omtänksam vän och styrelsekollega. Han hade alltid glimten i ögat. In i det sista var han aktiv i föreningslivet. Vi planerade tillsammans inför Famös årsmöte i januari månad. Så sent som i oktober blev han omvald som riksföreningens kassör.

Efter att ha arbetat som brevbärare i några år utbildade han sig till socionom i Örebro i början av -80 talet. Hans började sitt arbete med familjeterapi i BUP i Mjölby efter avslutad socionomutbildning. Där gick han en av de första familjeterapeututbildningarna. Han värvades dit av Magnus Ringborg. Hans var även aktiv i Linköping, där han bodde. Inte minst genom Stolplyckans kollektivboende, där han var verksam i styrelsearbetet.

Hans arbetade på Dialogen i Nyköping de senaste åren. Där var han verksam med socialtjänstens öppenvårdsarbete med familjer och barn. Han har betytt mycket för många tonåringar och deras familjer i sitt arbete. I det arbetet var Hans erfarenheter en stor tillgång. Han arbetade där tillsammans med Ulla Gillerius och Stefan Heimer, även de aktiva i Famös. Det var ett arbete han haft de 10 senaste åren. Verksamheten i Nyköping skulle läggas ned till våren. Hans planerade för sin egen pensionering, då han under hösten fyllt 65 år.

Han har under en lång rad av år varit aktiv i familjeterapisammanhang. Han var med sedan starten av svensk familjeterapi och kom att bli en profil i familjeterapikretsar. Han kom in i FAMÖS styrelsearbete i mitten av 1990-talet. Det betyder att han som få haft perspektiv på svensk familjterapis framväxt i Sverige. Hans erfarenheter och talanger gjorde att jag, och fler med mig, funderat på att föreslå honom till utmärkelsen årets familjeterapeut. Det blev inte så.

Insatserna i styrelsearbetet har varit väsentliga. Inte minst för hans blick för hur det varit och hur framtiden skulle se ut. Vi minns Hans i arbetet som en kunnig och engagerad familjeterapeut.

Han lämnar efter sig hustru och tre vuxna barn från en tidigare relation, samt tre barnbarn. Vi tänker på familjen i den här svåra stunden.

Vi saknar honom oerhört!

Roland Betnér

Ordf i FAMÖS

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare