Till huvudsidan...

Familjeterapikongressen 14–15 september 2006 i Åre
program/föreläsningsanteckningar

 

 

 

 • Jim Wilson [Föreläsningsbilder]
  Expanding Repertoires of Practice with Children and their Families The Centre for Child Focused Practice, The Institute of Family Therapy, London

 • Magne Maehle
  Nytteverdien av utviklingspsykologisk kunnskap i familieterapi

 • Ylva Varmin m fl
  Föräldramedverkan till beteendeförändring – Familjearbete inom ramen för DBT, dialektisk beteendeterapi

 • Martin Söderquist
  Lekfulla samtal – Om barns delaktighet i familjesamtal

 • Katriina Jordan och Victoria Bucht [Föreläsningsbilder]
  Neuropsykiatrisk utredning och behandling med systemteori som grund

 • Marianne Borgengren
  När den psykiatriska patienten är förälder – en utmaning för psykiatrin

 • Jim Wilson
  Expanding Repertoires of Practice with Children and their Families

 • Ingalill Sjögärd och Ingela Rydholm
  Barnets röst i parterapi

 • Thomas Lindstein, professor i socialt arbete, rektor vid Mittuniversitetet
  Svensk social barnavård under 1990-talet och – några utvecklingstrender

 • Monica Hartzell, leg psykolog, doktorand, Uppsala universitet
  Hur ser barnen på det första mötet på BUP?

 • Anders Wächter och Carina Buvik
  Samforskningssamtal – en utmaning för alla

 • Carina Håkansson
  Det utvidgade terapirummet – familjehemsboende i ett terapeutiskt sammanhang

 • Dr Corinne Oosthiuzen and Prof Stan Lifschitz
  Exploring our youthful voices – healing for the healers

 • Gun Drott-Englén [Föreläsningsbilder]
  Barnvänlig familjeterapi

 • Leif Strindberg [Föreläsningsbild]
  Bordspsykodrama – rollspel med träfigurer

 • Jan Nilsson och Barbro Sjölin-Nilsson [www.bof-tejping.com]
  Barnets berättelse, Att arbeta med Tejping vid utredningar av barn och familjer inom Socialtjänsten

 • Christian Lindgren och Ludvig Haraldsson
  Varför behöver mormor veta!

 • Ulla Hansson m fl
  Stödja barn och familjen när en förälder sitter i fängelse

 • Hannele Renberg och Heljä Pihkala [Föreläsningsbilder]
  Beardslees familjeintervention, en metod där man uppmärksammar barnen i familjen, då någon av föräldrarna har psykisk ohälsa

 • Elisabeth Burman m fl
  Vad är en familj? Hur barn och ungdomar gestaltar sin familj i en teckningsuppgift

 • Katarina Granroth
  Familjeterapi – även för unga vuxna?

 • Britta Sundberg
  MIM och Theraplay i det familjeterapeutiska arbetet

 • Terry Jobe [Föreläsningsbilder]
  När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal?

 • Ingrid Lång och Inga-Britt Bylund
  Samverkan – systemteoretisk piruett

 • Gunnar Törngren
  Att ge och ta uppdrag – tankar, erfarenheter och idéer om uppdrags struktur och innehåll

 • Marita Håkansson och Anneli Andersson
  BUBBLAN-Barngrupper för barn med skilda föräldrar

 • Jan Ringler [Föreläsningsbilder]
  Selektiv mutism och dess behandling med barnorienterad familjeterapi

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare