Till huvudsidan...
   

   

   

   

Tom Andersen
har lämnat oss

Tisdagen den 15 maj vandrade Tom Andersen med sin hund längs stranden på Sörlandet i Norge. Han föll olyckligt, strax var han död. Han stod mitt uppe i sin intensiva verksamhet. Han lämnar efter sig ett rikt och bestående arv till alla som intresserar sig för familjeterapi. För att förstå Toms internationella betydelse kan man läsa Lynn Hoffman, familjeterapins ojämförligt lyhörda krönikör. Hon arbetade med ”alla de stora”, Haley, Minuchin, Milanoteamet. Men det var med Tom Andersens utveckling av den familjeterapeutiska traditionen hon hittade hem. När den tekniska innovationen som kom att kallas ”reflekterande team” publicerades i Family Process 1987 så spreds den nyheten fortare än alla andra i psykoterapivärlden. Inom några månader började man experimentera med öppna diskussioner inför familjen på alla håll i världen. Och det var ingen dagslända – den reflekterande positionen har bibehållit sin dragningskraft och utvecklats och tillämpats inom en mängd områden. Men Tom Andersen ville inte se det som en teknik. Det var djupare än så, det handlade om en genomtänkt hållning till psykoterapeutiska processer. Även om han själv hade en till fulländning utmejslad metod att driva samtal framåt, så var samtalskonsten för honom framförallt ett moraliskt ställningstagande. En djupgående respekt för samtalspartnern präglade allt han gjorde.

”En passe forskjell” var ett av de uttryck som Tom Andersen skapade. En fråga ska vara lagom ovanlig. Den ska göra en skillnad, men den svarande ska också kunna känna sig bekväm inför den. Och samma stillsamma noggrannhet inför varje formulering av en fråga ägnade Tom Andersen också åt samtalet som helhet. Långsamt klargjorde han formerna för mötet innan han började gå in på själva sakfrågorna. ”Vem kan fortelle historien bak dette mötet?” var en av de frågor som han mejslat fram, en fråga som vecklade ut inte bara historien utan också de interpersonella sammanhangen i det problemdefinierade systemet. Den termen hade han fått från sin mentor Harry Goolishian.

Lika stor betydelse som Tom Andersens utveckling av själva samtalskonsten hade hans organisationsarbete. Han var en gudabenådad organisatör, följde alltid sitt eget huvud för att skapa nya nätverk mellan människor där nya idéer kunde utvecklas. ”Ett grekiskt kökken i det arktiske” var en bild han valde för ett av de internationella stormöten han kallade till varje år vid midsommartid. Av det utvecklades ett nordkalottsamarbete som också fortsatte samtalet under de långa vintrarna uppe i norr.

Norsk forening for familjeterapis hemsida
finns en kondoleanslista där de som vill
kan lämna sina personliga minnesord.

 

 

 

 

 

 

Jag mötte Tom i styrelsen i IFTA, International Family Therapy Association. Där var han aktiv för att försöka få gehör för sina annorlunda idéer om möten och konferenser. På de stora konferenserna var han ett av de självklara affischnamnen. Mitt första starka intryck av Tom Andersen är från vintern 1987 när demonstrerade det reflekterande teamet inför Norsk Familjeterapiforening. Han höll sig stillsamt i bakgrunden när ett team från Tromsö visade den nya samtalsformen. Men, typiskt för honom, dominerade han ändå scenen med sin närvaro. På en internationell konferens i Jyväskylä 1992 fick jag tillfälle att organisera ett seminarium om olika tillämpningar av det reflekterande teamet. Jag fick intervjua Tom och några av de grupper som använde hans idéer. Det blev kö ute i korridoren av folk som ville höra Tom. ”When I have chosen my way, I always try to walk out in the margin”, berättade han. Han nöjde sig inte med kompromisser, han ville pröva sina idéer i hela deras vidd. På det viset var Tom, och kommer att förbli, en pålitlig orienteringspunkt. Hans ställningstaganden var så tydliga att man måste förhålla sig till dem, även om man ofta inte var enig. För mig blev Tom Andersen av ovärderlig betydelse på det sättet – först som inspirationskälla, sedan som orienteringspunkt.

”Det är i Sverige det händer saker”, sa han en gång. Outtröttligt undervisade han här, visade, samtalade och inspirerade. Idéerna slog rot inom psykiatri, socialt arbete, undervisning och organisationsarbete. Vi har ett stort ansvar att föra det arbetet vidare.

 

Magnus Ringborg

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare