Till huvudsidan...

 

Föreläsningar (Tack Fredrik Färdig/famut Videoproduktion!!!)

Erik Abrahamsson: När systemet löper amok

Ulrika Ernvik: Hur gör vi familjeterapi med mer än ord?

Paul Johansson & Maud Fornander: Familjeterapi inom socialtjänst och samhälle

Wai-Yung Lee: Measuring Childrens Response to Parental Conflicts

Lena Svedin: "Experience based Family Therapy

Presentationer, Familjeterapikongress i Växjö 3–4 september 2015

Erik Abrahamsson: Bassamtal med separerade föräldrar med hög konfliktnivå

Lotta Beskow, Ketty Hagman: Ett systemiskt perspektiv på ADHD

Bromma familjebehandlarteam: Om samforskning – familjen som konsult

Ulrika Ernvik: Hur gör vi familjeterapi med mer än ord?

Björn Holmberg: Familjerekonstruktion. Så gör jag

Otto Meijer: Alla är motiverade – men till olika saker

Bill Petitt: Familjeterapi – systemisk terapi! Hur kan vi beskriva hur vi tänker
   och förklara varför vi gör som vi gör?

GullBritt Rahm: Skam, trauma och systemiskt arbete

Magnus Ringborg: Så gör vi familjeterapi – nyklassicism, vetenskap och beprövad erfarenhet

Johan Sundelin: Familjeterapi i ett diagnostiskt kontext, presentation

Johan Sundelin: Familjeterapi i ett diagnostiskt kontext, anförande

Margareta Teke: Samtalets magi – när alla i familjen får komma till tals 

Ulf Wallin: Familjen vid matbordet. Familjeterapi med raketstart
   för att bryta med anorexia nervosa

Referat/recensioner från Familjeterapikongressen

Maria Åhman: Referat/recensioner från kongressen

Annika Daveby-Karlquist: Referat/recensioner från kongressen 

 

Programkatalogen

Programkatalog

Kongressångerna

Kongressångerna

 

 

 


 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare