Till huvudsidan...

 

Dalarnas Familjeterapiförening
inbjöd till studiedag

 

Medlemskväll tisdag 19 september 2017 i Borlänge

Kris- och traumamottagningen för asylsökande och flyktingar
Anna Kristina Östnäs,
psykolog och psykoterapeut och verksamhetsansvarig berättar om vuxenpsykiatrins verksamhet i Dalarna.

Plats: Öppenvårdsenheten Socialtjänsten, Stadshusgränd 6, Borlänge

Tid: Klockan 18:00 bjuder Dff på smörgås, kaffe/te. Därefter börjar samtalet. Vi slutar senast 20:30.

Anmälan: (anmäl särskild kost) senast 15 september till Gudrun Jacobsson, gudrunjacobsson@hotmail.com eller 070-223 97 73.

Välkommen!

 


Medlemskväll tisdag 10 oktober 2017 i Falun

Traumamedveten omsorg
Hjälp till barn som varit med om traumatiska händelser

Susanne Wittkull, socionom, leg. psykoterapeut och familjerådgivare i Mora kommun berättar om sitt arbete med att utbilda i Traumamedveten omsorg i Rädda Barnens regi. Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt som bygger på forskning kring hur viktiga vuxna kan skapa läkande miljöer för barn som upplevt svåra saker. Tre grundläggande behov behöver tillgodoses för att en läkningsprocess kan ske: upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier.

Tid: Tisdagen den 10 oktober 2017 kl 18:00. Kl 18 bjuder Dff på fika, därefter börjar samtalet och vi slutar senast 20.30.

Plats: Dialogen, Hantverkaregatan 6, 3 tr, Falun (huset bredvid polishuset)

Anmälan: för fika (anmäl särskild kost) senast 5 oktober till Gudrun Jacobsson, gudrunjacobsson@hotmail.com eller 070-223 97 73.

Välkommen!

 


Tor Wennerberg: Anknytning

Fredag 20 oktober 2017

Tor Wennerberg, psykolog och författare till böckerna Vi är våra relationer och Själv och tillsammans, beskriver under den här föreläsningsdagen hur trygga respektive otrygga anknytningserfarenheter påverkar vår identitetsutveckling och vårt sätt att vara i relation till andra, från tidig barndom till vuxen ålder.

Författaren tar oss med till vår evolutionära utvecklingsmiljö på den afrikanska savannen, där en kortvarig separation kunde vara liktydig med en dödsdom för ett litet barn. Han beskriver hur skapandet av anknytningsrelationer är en biologiskt nedärvd överlevnadsstrategi, som också ligger till grund för mentaliseringsförmågans utveckling. Dessutom diskuterar han hur kärleksrelationer ofta aktiverar tidigt inlärda relationsmönster som kan försvåra känslomässig öppenhet och intimitet – samtidigt som de också väcker en strävan att överskrida dessa mönster. Vårt sätt att hantera närhet och självständighet ställs här på sin spets: hur kan man komma en annan människa nära utan att förlora sig själv?

Under studiedagen kommer också terapiformen Coherence Therapy att presenteras, inklusive videovisning av terapeutiskt arbete (språk: engelska), med särskilt fokus på vad som krävs för att skapa ny inlärning som förändrar tidigare mönster.

Program

08:30–09:00   Registrering, Kaffe/the och smörgås.
09:00–11:45   Föreläsning.
11:45–12:45   Lunch på något matställe i närheten som var och en väljer själv.

12:45–15:00   Fortsatt föreläsning med eftermiddagsfika.

Plats: Teknikdalen Borlänge.
Kostnad: 500 kr för medlem i DFF och 800 kr för icke medlem.
Anmälan: görs på bifogad blankett eller genom e-post till maria.hols@falun.se. Uppge namn och din e-postadress och betala avgiften till plusgiro 305910-2. Anmälan är giltig när avgiften har betalats. Bekräftelse på anmälan skickas inte ut.

Har du frågor om anmälan kan du kontakta Maria Hols 073-642 37 09. Anmälan senast 16/10.
Har du frågor om studiedagen, kontakta Kaarina Brygel 070-274 87 46 eller Eva Lindberg 073-682 95 68.

Välkommen med din anmälan!

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning


Tryggare barndom. När och hur kan vi arbeta med gemensamma föräldrasamtal i familjer där det förekommer våld? 31 mars 2017

I många familjer där det förekommer våld fortsätter föräldrarna att leva tillsammans. I dessa familjer finns barn, som ofta blir osynliga. Dalarnas Familjeterapiförening i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna anordnar denna föreläsning som beskriver en modell för arbete med föräldrar tillsammans och med barnens trygghet som överordnad målsättning.

.pdf Föreläsningsbilderna


 


Från studiedagen med Björn Holmberg

 

.pdf Samforskning och Familjerekonstruktion

.pdf Familjekartläggning, frågor och processen
 


Kjerstin Almqvist

Att möta och arbeta med barn och familjer
som varit på flykt

.pdf Kjerstin Almqvists föreläsningsbilder

FILM Kjerstin Almqvists föreläsning

 


Från studiedagen den 4 februari 2016 i Falun

Rolf Sundet

.pdf Evidens och familjebaserad praktik - hjälp som faktiskt hjälper

 


Från studiedagarna med Anders Broberg

Två inspirerande, faktaspäckad studiedagar som vi vill bära med oss. Här kommer Brobergs bilder:

.pdf Barn som lever med våld i sin familj

.pdf iRiSk – insatser och risk- skyddsbedömningar för våldsutsatta barn

 

.pdf Anknytningsteori – betydelsen av nära känslomässiga relationer

.pdf Små barn – vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan

.pdf Anknytning i mellanbarndom och tonår

(En del bilder bortplockade pga copyrightbestämmelser)


Vilka är egentligen de verksamma faktorerna i psykoterapi i allmänhet och familjeterapi i synnerhet?

.ppt Presentationsbilder från Johan Sundelins föreläsning

 


Styrelsen

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare