Till huvudsidan...

SFT – Svensk familjeterapi

sfft:s tidning heter ”SFT – Svensk Familjeterapi” och kommer ut till föreningens alla medlemmar fyra gånger per år. I SFT kan du som medlem dela med dig av vad du gör på jobbet, kurser och utbildningar som du gått på eller recensera böcker som kan vara av intresse. Här har du också möjlighet att annonsera om du själv ordnar till exempel föreläsningar, kurser eller utbildningar och därmed ges också möjlighet för alla att hålla sig informerade om vad som är på gång runt om i Sverige. Tidningen kommer ut i mars, juni, september och december och manusstopp är den 15:e i månaden före.
Redaktionen når du på sft@sfft.se eller telefon 08-767 31 87.

Tidningens redaktörer är Anita Blom af Ekenstam och Mårten af Ekenstam.


Redaktörerna för vår medlemstidning SFT, Anita Blom af Ekenstam och Mårten af Ekenstam, har aviserat att de vill avsluta sitt uppdrag. Anita och Mårten kommer att redigera sitt sista nummer av SFT nu under våren 2017, detta nummer kommer att ges ut i maj/juni.

Styrelsen för sfft har utsett en liten arbetsgrupp som arbetar med hur vi kan skapa en angelägen och modern medlemstidning så kostnadseffektivt som möjligt. Arbetsgruppen arbetar både med att hitta en ny redaktion samt titta på alternativa utgivningsformer. Vår förhoppning är att vi i början av 2018 har en redaktion som är intresserade av och beredda att ta på sig ett redaktionellt ansvar för vår framtida medlemstidning. Hösten 2017 kommer att vara en övergångsperiod då vi vill pröva formen för en nättidning. Information om SFT kommer vi att ge via hemsidan.

Vi i styrelsen för sfft är tacksamma för det engagemang och gedigna arbete som Anita och Mårten har lagt ned på vår medlemstidning SFT. Vi önskar dem lycka till med framtida projekt.

Styrelsen och arbetsgruppen tar gärna emot tips, idéer och andra reflektioner kring medlemstidningens framtida form. Vänd er gärna till er lokala förening eller någon i sfft:s styrelse.


Läs som pdf

 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 2 2017
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 1 2017
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 4 2016
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 3 2016
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 2 2016
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 1 2016
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 4 2015
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 3 2015
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 2 2015
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 1 2015
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 4 2014
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 3 2014
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 2 2014
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 4 2013
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 3 2013
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 2 2013
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 1 2013
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 4 2012
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 3 2012
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 2 2012
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 1 2012
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 4 2011
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 3 2011
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 2 2011
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 1 2011
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 3-4 2010
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 2 2010
 

SFT – Svensk Familjeterapi nr 1 2010
 

 

 

 

 

 

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare