Till huvudsidan...

Välkommen till 
Dalarnas Familjeterapiförening
 

Gå direkt till kalendariet, med nya och tidigare evenemang

Så här blir du medlem

 • Betala in medlemsavgift (275 kr, för stud och pensionär 175 kr) på pg 88 77 29-2
  o I meddelanderutan anger du namn och telefonnummer.

 • Sänd ett mejl till mariaifalun@gmail.com med kopia till eva@nilind.se
  där du meddelar att du inbetalat medlemsavgift samt lämna uppgift om:
  o Namn
  o Adress
  o Telefonnummer:
  o E-postadress

Det är mycket viktigt att vi har rätt uppgifter om dig så att du får information via mejl och medlemstidning via post.

Som medlem ingår du i en ideell intresseförening för den som är intresserad av familjeterapi och arbete utifrån familj och system.

Du får:

 • Inbjudan till 3-4 studiedagar per år. Som medlem kan du anmäla dig till lägre pris.

 • Inbjudan till några medlemskvällar per år med intressanta teman i ämnet.

 • Deltagandet är kostnadsfritt och föreningen bjuder på fika.

 • Riksföreningens tidning, Svensk familjeterapi, som utkommer med 3-4 nr per år.

 • Ett sammanhang för kunskapsutveckling och där du kan knyta nya kontakter.

Varmt välkommen!

 

Ordförande

Ulla Hedman

070-576 01 51

ulla.hedman@existensia.se

Vice ordf

Eva Töyrä-Bäckström

 

eva.toyra.backstrom@falun.se

Kassör

Cissi Callmar

073-075 07 64

cissi.callmar@gmail.com

Sekreterare

Gudrun Jacobsson

0240-860 98

gudrunjacobsson@hotmail.com

Repr riksf

Jörgen Gunnarson

0240-860 97

jorgen.gunnarson@ludvika.se

Ledamot

Gunilla Källström

0243-23 07 33

gunilla.kallstrom@hotmail.com

Ledamot

Maria Hols André

023-871 76, 073-642 37 90

mariaifalun@gmail.com

Ledamot

Kaarina Brügel

 

kaarina.brygel@leksand.se

Ledamot

Eva Lindberg

 

eva@nilind.se

Ledamot

Inger Bergström

 

ibergstrom57@gmail.com

Ledamot

Lise-Lotte Vinberg

 

lise-lotte.vinberg@paulson.se

Ledamot

Angelica Lille

 

angelica.lille@hotmail.com

 

PlusGiro: 88 77 29-2 Dalarnas Familjeterapiförening

Vi i DFF:s styrelse uppskattar om du som medlem kommer med önskemål och idéer om t ex föreläsare eller teman för medlemskvällar. Hör gärna av dig till någon av oss!

 

Väl mött under verksamhetsåret hälsar styrelsen genom

Ulla Hedman

Ordförande i DFF


Kalendarium

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare