Till huvudsidan...

Välkommen till 
Dalarnas Familjeterapiförening
 

Gå direkt till kalendariet, med nya och tidigare evenemang

Så här blir du medlem

 • Betala in medlemsavgift (275 kr, för stud och pensionär 200 kr) på pg 88 77 29-2
  o I meddelanderutan anger du namn och telefonnummer.

 • Sänd ett mejl till dalarnasfamiljeterapiforening@gmail.com 
  där du meddelar att du inbetalat medlemsavgift samt lämna uppgift om:
  o Namn
  o Adress
  o Telefonnummer:
  o E-postadress

Det är mycket viktigt att vi har rätt uppgifter om dig så att du får information via mejl.

Som medlem ingår du i en ideell intresseförening. Den är till för den som är intresserad av familjeterapi och ett relationellt systemiskt perspektiv.

Du får:

 • Inbjudan till 2-3 studiedagar per år. Som medlem kan du anmäla dig till lägre pris.

 • ● Vår ambition är också att bjuda in till några medlemskvällar per år med intressanta teman i ämnet. Deltagande är kostnadsfritt och föreningen bjuder på fika.

 • Riksföreningens tidning, Svensk familjeterapi, som utkommer med 3-4 nr per år, hittar du numera på föreningens hemsida.

 • Ett sammanhang för kunskapsutveckling och där du kan knyta nya kontakter och få inspiration.

Varmt välkommen!

 

Ordförande

Ulla Hedman

   

Vice ordf

Eva Töyrä-Bäckström

   

Kassör

Cissi Callmar

   

Sekreterare

Gudrun Jacobsson

   

Studiedagskassör

Maria Hols André

   

Repr riksf

Jörgen Gunnarson

   

Adm.gruppen

Lise-Lotte Vinberg-Paulsson

   

Ledamot

Inger Bergström

   

Ledamot

Peter Leijonborg

   
       

E-postadress till styrelsen: dalarnasfamiljeterapiforening@gmail.com

PlusGiro: 88 77 29-2 Dalarnas Familjeterapiförening

Vi i DFF:s styrelse uppskattar om du som medlem kommer med önskemål och idéer om t ex föreläsare eller teman för medlemskvällar. Hör gärna av dig till någon av oss!

 

Väl mött under verksamhetsåret hälsar styrelsen genom

Ulla Hedman

Ordförande i DFF


Kalendarium

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare