Till huvudsidan...

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

SVENSK FAMILJETERAPIKONGRESS 2023

 

 

 

  Torsdag 19 oktober kl 10:00

 

Ulrika Ernvik

Trygghet och glädje i behandlarens värld!

Jag utgår ifrån den interpersonella neurobiologin, hur vår hjärna formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande, samt experientiell, upplevelsebaserad, familjeterapi. Jag kommer leda deltagarna genom tankar, teorier och övningar som kan ge behandlaren trygghet och glädje som kan delas med både klienter, kollegor och organisationer.
Ulrika Ernvik är socionom, leg psykoterapeut, handledare och författare till flera böcker.

Gunnar Forsberg och
Johan Wallmark

SIP – Samordnad Individuell Planering – byråkratiskt ’måste’ eller levande planeringssamtal?

SIP-möten syftar till att i svåra situationer nå en gemensam planering utifrån huvudpersonens, det personliga nätverkets och de professionellas aktiva samverkan. Den enskilda klienten kan som ensam (eller näst intill ensam) privatperson bland myndighetspersoner samtidigt erfara SIP-mötet som ett utsatt läge, och att planeringen sker mest i yrkespersonernas språk och på deras villkor. Parallellt har mötena kritiserats från myndighetshåll, för att de kräver obligatoriskt deltagande av berörda yrkespersoner från region och kommun.
I föreläsningen belyses SIP-mötets inbyggda dilemman och möjligheter. Med sig i bagaget har föreläsarna erfarenheter från såväl nätverksmöten som färska rapporter från team som arbetar med SIP-möten på olika håll.
Gunnar Forsberg, socionom, leg psykoterapeut.
Johan Wallmark, socialpedagog, leg psykoterapeut.
Årets familjeterapeuter 2022 och huvudförfattare till Nätverksboken.

Björn Holmberg

Hur vill jag visa mig som människa i världen? Varför gör jag som jag gör?

Teorier och metoder i familjeterapi är inte objektiva fakta. De är uttryck för en samling värderingar. I min föreläsning vill jag koncentrera mig på hur jag har förstått dem och vilka konsekvenser det får i mitt arbete. Vem är du som professionell och människa? Är det någon skillnad på vilka värden som är viktiga för dig i ditt arbete och som privatperson? Hur vill du visa dig som behandlare och som människa i världen? Hur är det möjligt att leva upp till de värden vi värnar om i de organisationer vi verkar inom idag?
Björn Holmberg, socionom, leg. psykoterapeut, psykoterapihandledare/utbildare. Årets familjeterapeut 2016.

   

 
 

 

  Torsdag 19 oktober kl 11:15

 

Kristina Edman

Barns delaktighet i samtal

Samtidigt som barns rätt till delaktighet betonas, visar forskning att det finns otillräcklig kunskap om hur barns delaktighet bäst stöds i praktiken. Genom näranalyser av filmade terapisessioner har Kristina ringat in fyra delaktighetsskapande praktiker. I sin föreläsning presenterar hon de fyra praktikerna och hur de kan användas i möten med barn och deras familjer.
Kristina Edman är socionom, doktorand, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.

Johan Sundelin

Att bli säkrare i sin osäkerhet - att överleva och utvecklas som behandlare

Forskningen visar att den bäste terapeuten/behandlaren har god självkännedom och självkänsla men är ödmjuk, nyfiken och osäker i varje nytt terapeutiskt möte. Min framställning kommer att innehålla reflektioner kring hur vi kan arbeta med oss själva för att bli och vara bekväma i denna osäkerhet. Hur kan vi med systemiska ”redskap” för mentalisering stärka vår förmåga till god närvaro och tillgänglighet för klienterna? Jag kommer att kortfattat presentera IFS (Internal Family Systems Therapy). Framställningen kommer också att beröra yttre faktorer i vår arbetsmiljö som förenklar eller försvårar vår professionella yrkesidentitet och självkänsla.
Johan Sundelin, leg psykolog och psykoterapeut, spec. klinisk psykologi, handledare, Ph.D. Årets familjeterapeut 2017.

Gun Drott Englén

Så många möjligheter som familjeterapeut /behandlare!

Många olika roller och positioner är möjliga och användbara för oss som familjeterapeuter/behandlare! Vad vi säkert vet är att familjeterapi inte är att leverera behandling. Familjeterapi är att vara i en process över tid där vi tillsammans med familjen behöver hitta olika positioner och sätt att förhålla oss på som terapeuter/behandlare. Hur kan vi t ex få ihop lyhörd intoning med mod och ansvar? Det komplexa och oförutsägbara med det begripliga och trygga? Fokus kommer att vara på både rollen och görandet som familjeterapeut/behandlare.
Gun Drott Englén, socionom, leg familjeterapeut. Årets familjeterapeut 2021.

 

 

 

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare