Till huvudsidan...

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

SVENSK FAMILJETERAPIKONGRESS 2023

 

 

Jonna Bornemark

Hur utvecklar vi vårt omdöme bortom förpappning och mätbarhet?

Det finns de som upprepar vad andra har sagt och tänkt och så finns de som formulerat helt nya tankar. Jonna Bornemark tillhör den senare kategorin. Hennes skarpa formuleringar har gett vår samtid en vokabulär med ord som förpappring, mikromotstånd, etisk stress och livsdränering. Vi lever i en tid av siffror med övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera.
Jonna kommer här med handfasta råd om hur vi tillsammans kan återerövra värdet av, samt utveckla det mänskliga omdömet, det som pressats ned av förpappring och digitaliseringstro i jakt på kontroll och mätbarhet.

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Södertörns högskola och verkar som forskare och lärare. Uppmärksammad samtidstänkare och författare.

Lance Cederström

Hur blir ett möte till egentligen?

Alla möten bestäms av relationer. Hur kan JAG bidra till meningsfulla möten som öppnar möjligheter?
HUR orsakar jag destruktiva möten som sluter möjligheter? Om jag-du-det-relationen, närvaro och livsmod.

Lance Cederström, socionom, leg psykoterapeut, existentiell terapeut och handledare.

Alain Topor

Erfarenheter bortom regler

Om hjälpande relationer, erfarenhets- och evidensbaserad kunskap och praktik. Hur beskriver personer som återhämtat sig från psykiska problem de professionellas bidrag till deras återhämtning? Vad skapar erfarenheter av att bli sedd, hörd och respekterad? Fynd från flera studier som har undersökt dessa processer både utifrån brukarnas och de professionellas perspektiv presenteras.
Konkreta exempel ges och analyseras med syfte att hjälpa professionella att se vad som i deras praktik anses vara terapeutiskt/hjälpande.

Alain Topor, leg psykolog, lektor på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Professor vid universitetet i Agder, Norge. Arbetat kliniskt och som handledare inom socialtjänsten och psykiatrin.

Tryggve Balldin

Just Du kan göra skillnad

Tankar kring hur du som familjeterapeut/behandlare kan bidra till att unga inte hamnar i kriminalitet. Förklaringen till utanförskap och kriminalitet är multisystemisk. Lösningen ur utanförskap och kriminalitet är därför multisystemisk. Var i denna multisystemiska lösning kommer familjeterapi/ familjebehandling in? Föreläsningen kommer bland annat att innehålla tankar kring varför tillhörighet är så viktig för oss människor, vad det är som gör att vi människor ändrar våra beteenden och hur du som behandlare i vardagen kan hjälpa individer och familjer att bryta utanförskap och kriminalitet? Detta och mycket mera…

Tryggve Balldin, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

 

 

 

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare