Till huvudsidan...

Södra Sveriges förening för Systemisk terapi och Familjeterapi arrangerar

 

Låt oss tala om lust

Den 21:e november bör du vika för LUST!

Klockan 18:30 på Jakob Nilsgatan 24 i Malmö kommer Karin Wulff och Lars Dannerup, familjerådgivare i Malmö, att orda i ett systemkafé om SEX och LUST.

De tänker kort berätta om en utbildning för par; "Låt oss tala om lust". Därefter hoppas de få ta del av våra tankar, erfarenheter och idéer på området sex och lust i långa relationer. Fika erbjuds. Begränsad plats. Medlemmar har företräde.

Hoppas att du kommer, så vänligen anmäl dig: info@pemcon.se


 


Systemcafé med Marianne Cederblad den 4 nov 2015

Referat av Ulf Korman

Vi var ca 20 personer som lyssnade på och diskuterade med Marianne när hon berättade om 50 års familjeterapi i Sverige. Hon är ju en av de få som är kvar och som har varit med sedan starten i mitten på 60-talet.

Hennes intresse för familjeterapi startade när hon var i Afrika på 60-talet och konstaterade att det var självklart att familjen involverades och involverade sig själva, när en familjemedlem blev psykiskt sjuk.

Svenska föreningen för Psykisk Hälsa bjöd in Minuchin till Sverige på 60-talet och därefter kom en strid ström av familjeterapeuter som startade mer eller mindre långa utbildningar. Minuchin fick stor betydelse för familjeterapi som behandlingsmetod men ledde också till forskning kring familjetyper.

Marianne berättade om entusiasmen för familjeterapi både inom öppenvården i Stockholm och sedan på BUP i Linköping på 70-talet och hur pass enkelt det var att inleda alla kontakter med att familjen träffades, och att därifrån bestämma hur man skulle gå vidare. Det visade sig att man i en majoritet av ärendena fortsatte med hela familjen. (Det var annorlunda!) Man hade också ett annat förhållningssätt till sociala strukturer och nätverksarbete.

Hon pekade på de möjligheter hon hade som entusiastisk chef med ett stort mandat, och att situationen idag förefaller väldigt annorlunda med det fokus som nu finns på administration, kontroll och dokumentation. Cheferna är ju också rätt sällan kompetenta behandlare.

Mariannes berättelse uppskattades väldigt mycket, samtidigt som det också gick att skönja en slags besvikelse över hur det ser ut idag och vilka svårigheter man möter, när man försöker implementera ett familjeterapeutiskt synsätt. Det märkligaste är att evidensen är bra för familjeterapi och i många studier har det visat sig att psykofarmakologisk behandling ffa med antidepressiva och neuroleptika ger betydligt sämre resultat och mer biverkningar.

Hon menade att svårigheterna för familjeterapin idag dels hänger ihop med synen på människan som kemisk-biologisk varelse ( och inte så mycket bio-psyko-social varelse) som med en ökad narcissism. Det mer individualistiska synsättet slår igenom överallt, och läkemedelsindustrin är inte sena att slå mynt av detta. Vi var några stycken som hoppades på att få behålla samma vitalitet som Marianne uppvisade!

Ulf Korman,
ordförande Södra Sveriges förening för systemisk terapi och familjeterapi

 

 


Föreningen   | Arrangemang

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare