Till huvudsidan...

Södra Sveriges förening för systemisk terapi och familjeterapi


Styrelse:

Ordförande: Per Martinsson. E-post: info@pemcon.se

Kassör: Ronny Axelsson, medlemsnsvarig. E-post: ronny.axelsson@home.se

Ledamot: Simon Bloomfield. E-post: simonw.bloomfield@gmail.com

Ledamot: Jocelyne Korman. E-post: joce@sikt.nu

Ledamot: Antonija Andersson. E-post: andersson@medlingsbolaget.se

Ledamot: Malena Cronholm-Nouicer. E-post: malenanouicer@yahoo.se

Ledamot: Ulf Korman. E-post: ulfkorman@comhem.se
ansvarig för hemsida

 


 

Presentation av föreningen

Lokalföreningen i Södra Sverige har existerat sedan början på 80-talet och det har gått både upp och ner vad gäller såväl aktiviteter som medlemsantal. I och med att lokalföreningen kring Växjö bildades minskade antalet medlemmar något, och vi har tyvärr inte lyckats med uppsåtet att få varje medlem att värva en medlem, så att vi skulle kunna bli dubbelt så många. Vi har nu 80 medlemmar. Vi har samma problem som andra med svårigheter att rekrytera yngre intresserade. Det individcentrerade synsättet har mycket medvind just nu. Framför allt behöver vi få tag på de yngre som inte bitit sig fast i ett individuellt perspektiv. Familjeterapiinriktningen har ju primärt vuxit fram ur barnpsykiatrin, men som det ser ut nu inom barnpsykiatrin och vuxenpsykiatrin med medikalisering, klassificering och diagnostisering så känns det som att slå pannan något blodig i förhållande till de verksamheterna. Däremot verkar det som om socialtjänsten och, delvis även skolvärlden, har mer fokus på familjer och där hoppas vi kunna skapa bättre kontaktytor. Vi försöker ha ett 2–4 systemcafé årligen och 1–2 större arrangemang. I anslutning till årsmöte har vi de senaste åren bjudit medlemmarna på indisk buffé och ett föredrag och fler medlemmar har då kommit.

I fortsättningen hoppas vi kunna ha systemcaféer, där många som skrivit uppsatser inom ramen för familjeterapiutbildningarna, berättar om dessa. 2016 planerar vi halvdagar med Pernilla Ouis om invandrare och kulturfrågor, och Anna Malmquist om regnbågsfamiljer.

Föreningens syfte

Föreningen syfte är att verka för och utveckla psykoterapeutiska och andra behandlingsmetoder som vilar på systemteoretisk grund, genom att

  • verka för medlemmarnas utveckling och vidareutbildning inom området
     
  • verka för spridning och information om systemisk terapi och familjeterapi som behandlingsmetoder
     
  • verka för teori- och metodutveckling samt forskning inom systemisk terapi och familjeterapi och dess gränsområden.

Du är välkommen som medlem.
Medlem blir du genom inbetalning av 275 kr/år på plusgiro 485 09 76-4. Ange namn och adress på talongen.

Föreningen strävar efter att all information till medlemmarna ska gå genom e-post. Därför ber vi dig också ange din e-postadress och meddela alla förändringar av densamma.

Stadgar Södra

Årsmöte 2017, protokoll

Verksamhetsberättelse 2016

 

 


Föreningen   | Arrangemang

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare