Till huvudsidan...

Familjeterapiföreningen i Västra Sverige – FTFVS

 

Mingelkväll för medlemmar i FTFVS.

Tisdag den 12/12 kl 18:00, Lilla Torget 4 i Göteborg

Förhoppningsvis kommer Lucia och lyser upp den medeltida källaren. Helt säkert dock blir det härliga samtal, glögg och trevligt tilltugg.

Vi kommer avsätta en liten stund åt information från den danska familjeterapi-
kongressen.

Varmt välkomna!

Anmälan senast 8/12 på: ftfvs1975@gmail.com

Vi kommer ta en liten entréavgift, 50:- för mat och dryck.

Vi tar gärna emot swish när ni kommer.


Övergripande information

Familjeterapiföreningen i Västra Sverige är en intresseförening för alla som är intresserade av familjeterapi. Vi vänder oss till en bred medlemsgrupp, där olika yrkeskategorier, både från den offentliga och den privata sektorn är välkomna.
I Sverige finns det elva regionalföreningar samt en huvudförening. Denna huvudförening Svenska föreningen för familjeterapi – sfft, arbetar på ett övergripande plan med nationella och internationella frågor. Nordisk Kongress i familjeterapi anordnas vart tredje år. Varje år anordnas svensk Kongress i Familjeterapi, någon av regionalföreningarna tar på sig ansvaret att anordna denna (förutom det år då det är nordisk kongress). sfft ger ut en tidning Svensk Familjeterapi med fyra nummer per år.

Familjeterapiföreningen i västra Sverige – FTFVS

Vi är en regionalförening med medlemmar från hela västra Sverige.

Föreningens mål

  • att utifrån respekt för olika inriktningar, verka för en ökad kontakt mellan familjeterapeutiskt/systemiskt intresserande
  • att vara forum för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling i skilda synsätt och arbetsmetoder
  • vi anordnar hel/halvdagsseminarier
  • vi ger ut tidningen Cirkulär med två nummer per år
  • vi anordnar mingelkvällar på torsdagar två gånger per termin 

Medlemskap

Medlemskapet är individuellt och årsavgiften är 350:- kr.
Du blir medlem genom att betala in på vårt, FTFVS plusgirokonto 488 40 43-3.
Om en arbetsplats vill vara stödmedlem kostar det motsvarande fem individuella medlemskap, dvs. 1750:- kr.

  • Du blir automatiskt medlem även i sfft och får även tidningen Svensk Familjeterapi
  • Du får givetvis vår egen tidning Cirkulär
  • Du får inbjudan till våra mingelkvällar och systemcafé
  • Du får för reducerad pris tillgång till våra seminarier
  • Du har möjlighet att vara aktiv och påverka föreningens liv

Har du några frågor – kontakta gärna någon av oss i styrelsen:
E-post: ftfvs1975@gmail.com

Ordförande: Åse Wenselius  
Vice ordförande Kristina Johansson  
Kassör: Kerstin Mårtensson  
Sekreterare: Lena Lang  
Redaktör: Styrelsen  
Ledamot: Lena Söderberg  
Ledamot: Marcus Edstam  

 


Arrangemang

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare