Till huvudsidan...

Familjeterapiföreningen i Västra Sverige – FTFVS

 

Välkommen på Systemkafé om

Mentaliseringsbaserad terapi

17 november kl 18:30–21:00 på Landeriet Korsvägen

Berit Lindqvist, kurator och leg psykoterapeut på PMG (psykiatrisk mottagning Gamlestaden) kommer tillsammans med sin kollega kurator Lena Petersson, att i dialogform dela med sig av sina erfarenheter av mentaliseringsbaserad terapi, MBT.

De kommer även att dela med sig av erfarenheter kring MBT-F, mentaliseringsbaserat arbete med familj.

Anmälan görs via e-post till  ftfvs1975@gmail.com

Betalning sker i entrén antingen kontant eller Swish. 50:- för medlem i föreningen och 100:- för övriga. I avgiften ingår lättare förtäring.

Varmt välkomna!

 

 


Övergripande information

Familjeterapiföreningen i Västra Sverige är en intresseförening för alla som är intresserade av familjeterapi. Vi vänder oss till en bred medlemsgrupp, där olika yrkeskategorier, både från den offentliga och den privata sektorn är välkomna.
I Sverige finns det elva regionalföreningar samt en huvudförening. Denna huvudförening Svenska föreningen för familjeterapi – sfft, arbetar på ett övergripande plan med nationella och internationella frågor. Nordisk Kongress i familjeterapi anordnas vart tredje år. Varje år anordnas svensk Kongress i Familjeterapi, någon av regionalföreningarna tar på sig ansvaret att anordna denna (förutom det år då det är nordisk kongress). sfft ger ut en tidning Svensk Familjeterapi med fyra nummer per år.

Familjeterapiföreningen i västra Sverige – FTFVS

Vi är en regionalförening med medlemmar från hela västra Sverige.

Föreningens mål

  • att utifrån respekt för olika inriktningar, verka för en ökad kontakt mellan familjeterapeutiskt/systemiskt intresserande
  • att vara forum för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling i skilda synsätt och arbetsmetoder
  • vi anordnar hel/halvdagsseminarier
  • vi ger ut tidningen Cirkulär med två nummer per år
  • vi anordnar mingelkvällar på torsdagar två gånger per termin 

Medlemskap

Medlemskapet är individuellt och årsavgiften är 350:- kr.
Du blir medlem genom att betala in på vårt, FTFVS plusgirokonto 488 40 43-3.
Om en arbetsplats vill vara stödmedlem kostar det motsvarande fem individuella medlemskap, dvs. 1750:- kr.

  • Du blir automatiskt medlem även i sfft och får även tidningen Svensk Familjeterapi
  • Du får givetvis vår egen tidning Cirkulär
  • Du får inbjudan till våra mingelkvällar och systemcafé
  • Du får för reducerad pris tillgång till våra seminarier
  • Du har möjlighet att vara aktiv och påverka föreningens liv

Har du några frågor – kontakta gärna någon av oss i styrelsen:
E-post: ftfvs1975@gmail.com

Ordförande: Åse Wenselius  
Kassör: Jonathan Dahlgren  
Sekreterare: Lena Lang och Lisa Johansson  
Redaktör: Styrelsen  
Ledamot: Heléne Gröndahl Lewinsky  
Ledamot: Kristina Johansson  
Ledamot: Marcus Edstam  

 


Arrangemang

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare