Till huvudsidan...

Familjeterapiföreningen Sydost (FTF-Sydost)

 


Inbjudan till heldag med professor Karl Tomm, 25 oktober 2017 i Växjö

OBS! Ny lokal: Sigfridssalen, Domkyrkoforum!

Karl Tomm har varit verksam länge inom familjeterapin och nu som professor i psykiatri vid University of Calgary är han ansvarig för familjeterapiprogrammet.

Han ses som en förgrundsgestalt inom systemisk terapi och med förankring i Milanoskolan, vilkas tankar han utvecklat vidare. Han är en person som man starkt förknippar med systemteori, narrativ teori och social konstruktivism.

Han inspirerar i sin föreläsning bl.a. om IPscope, ett kognitivt instrument för systemiska bedömningar och som ett verktyg för att nå den interpersonella sfären i interaktion med andra i familjen. Detta är ett sätt att nå relationell förståelse mellan paret eller familjemedlemmarna och genom det skapa en möjlighet till förändring. Det centrala i ett interpersonellt intervjuande är att använda sig av linjära, cirkulära, strategiska samt reflexiva frågor.

Kostnad: 500:- kr för medlemmar, 700:- kr för icke medlemmar. I priset ingår kaffe för- och eftermiddag.

Lokal: Sigfridssalen, Domkyrkoforum alldeles bakom Växjö Domkyrka

Datum: Onsdagen den 25 oktober 2017

Tid: ca 9:15–16:00

Anmälan: till christina.carlsson@lnu.se senast 15 september 2017. Ange fakturaadress vid anmälan. Bindande anmälan.

Varmt välkomna!
hälsar styrelsen

 


Presentation av föreningen

Familjeterapiföreningen Sydost har funnits sedan 2010. I samband med att Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar utexaminerade sin första kull steg 1-utbildade familjeterapeuter blev det tydligt att det fanns ett stort behov och intresse av att skapa ett eget nätverk för att bibehålla och utveckla systemiska och familjeterapeutiska tankar. Detta, i samband med att det sedan tidigare fanns en lång familjeterapeutisk erfarenhet i bygden, gjorde att vi i småländsk nybyggaranda och tillsammans med våra blekingska vänner valde att starta vår egen förening.

Föreningens syfte

Syftet med föreningen är att hitta lust och lekfullhet i vårt arbete, dela med oss av erfarenheter och kunskap till varandra då vi arbetar inom olika arbetsplatser och organisationer, att främja och bidra till teori och metodutveckling samt forskning inom familjeterapin och dess gränsområden, att representera familjeterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågor som rör familjeterapin, att verka för spridning och information om familjeterapi som behandlingsmetod.

Medlemskap

Medlemsavgiften är på 300 kr och sätts in på Familjeterapiföreningen Sydosts (FTF-Sydost) bankgiro: 640-3984. Skriv namn, adress och e-postadress på meddelanderaden.

Vem kan bli medlem? Du behöver inte vara utbildad familjeterapeut utan det räcker med ett intresse för systemiska tankar, familjeterapi och familjearbete och att du betalar medlemsavgiften.

Som medlem får du riksföreningens tidning Svensk Familjeterapi med fyra nummer per år, inbjudan till medlemsmöten, systemcafé och andra lokala arrangemang. Information och inbjudningar sker per e-post.

Tidigare arrangemang

Här kan du se vilka tidigare arrangemang som genomförts.

Protokoll

.pdf Årsmöte 2014-02-04

Styrelsen

Charlotta Westberg ordförande, charlotta.westberg@vaxjo.se

Eva Sjökvist, kassör, evasjokvist14@gmail.com

Maria Barsegård Gustavsson, webbansvarig, mariabarsegard@hotmail.com

Maja Guldstrand, ledamot, maja.guldstrand@vaxjo.se

Christina Carlsson, ledamot, christina.carlsson@lnu.se

Siv Gräns, ledamot, siv.grans@ltkronoberg.se

Zum Wik, ledamot, zum.wik@lnu.se

 


Föreningen   | Tidigare arrangemang

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare