Till huvudsidan...

Familjeterapiföreningen Sydost (FTF-Sydost)

 


Seminariehalvdag 8 februari

Mentaliseringsbaserad psykoterapi (MBT)
mentaliseringsbaserad familjeterapi (MBT-F)

Berit Lindquist och Lena Pettersson

Berit och Lena arbetar i ett subspecialiserat MBT-team för patienter med Personlighetssyndrom på en psykiatrisk mottagning i Gamlestaden Göteborg. Teamet har arbetat med MBT-behandling i 8 år. Berit och Lena är båda kuratorer med grundutbildning i MBT Huddinge, Advanced MBT på Anna Freud Center, MBT-F Toscana. Berit är också leg psykoterapeut med inriktning mot familj.

Berit och Lena kommer att hålla en föreläsning om vad MBT och MBT-F innebär och hur man kan jobba med dessa modeller. De kommer att ge en introduktion i MBT för att sedan fokusera på mentaliseringsbaserad familjeterapi MBT-F.

Tid och plats: Torsdag 8 februari kl 13:30–16:30, IOGT-NTO huset, Viktoriasalen Vattentorget 1, plan 2, Växjö.

Kostnad: 300 kr för medlemmar i Svenska familjeterapiföreningen, 400 kr för icke-medlemmar. Fika ingår.

Arrangör: Familjeterapiföreningen Sydost

Anmälan sker genom inbetalning av deltagaravgiften på Bg 640-3984 senast 2018-01-23. Uppge namn och e-postadress i meddelanderutan! Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

För mer info eller faktura, kontakta Charlotta Westberg på lottawestberg2@gmail.com.

Varmt välkomna!
hälsar styrelsen

 


Presentation av föreningen

Familjeterapiföreningen Sydost har funnits sedan 2010. I samband med att Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar utexaminerade sin första kull steg 1-utbildade familjeterapeuter blev det tydligt att det fanns ett stort behov och intresse av att skapa ett eget nätverk för att bibehålla och utveckla systemiska och familjeterapeutiska tankar. Detta, i samband med att det sedan tidigare fanns en lång familjeterapeutisk erfarenhet i bygden, gjorde att vi i småländsk nybyggaranda och tillsammans med våra blekingska vänner valde att starta vår egen förening.

Föreningens syfte

Syftet med föreningen är att hitta lust och lekfullhet i vårt arbete, dela med oss av erfarenheter och kunskap till varandra då vi arbetar inom olika arbetsplatser och organisationer, att främja och bidra till teori och metodutveckling samt forskning inom familjeterapin och dess gränsområden, att representera familjeterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågor som rör familjeterapin, att verka för spridning och information om familjeterapi som behandlingsmetod.

Medlemskap

Medlemsavgiften är på 300 kr och sätts in på Familjeterapiföreningen Sydosts (FTF-Sydost) bankgiro: 640-3984. Skriv namn, adress och e-postadress på meddelanderaden.

Vem kan bli medlem? Du behöver inte vara utbildad familjeterapeut utan det räcker med ett intresse för systemiska tankar, familjeterapi och familjearbete och att du betalar medlemsavgiften.

Som medlem får du riksföreningens tidning Svensk Familjeterapi med fyra nummer per år, inbjudan till medlemsmöten, systemcafé och andra lokala arrangemang. Information och inbjudningar sker per e-post.

Tidigare arrangemang

Här kan du se vilka tidigare arrangemang som genomförts.

Protokoll

.pdf Årsmöte 2014-02-04

Styrelsen

Charlotta Westberg ordförande, charlotta.westberg@vaxjo.se

Eva Sjökvist, kassör, evasjokvist14@gmail.com

Maria Barsegård Gustavsson, webbansvarig, mariabarsegard@hotmail.com

Maja Guldstrand, ledamot, maja.guldstrand@vaxjo.se

Christina Carlsson, ledamot, christina.carlsson@lnu.se

Siv Gräns, ledamot, siv.grans@ltkronoberg.se

Zum Wik, ledamot, zum.wik@lnu.se

 


Föreningen   | Tidigare arrangemang

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare