Till huvudsidan...

Familjeterapiföreningen Sydost (FTF-Sydost)

 


Årsmöte och föreläsning 11 april 2018

11 april 2018 bjuds till Årsmöte och föreläsning

Gun Drott Englén delar med sig av de erfarenheter och reflektioner hon tagit med sig från sina besök i Asien

Dag: Onsdagen den 11 april kl. 17:30

Plats: Ungdomsgruppens lägenhet, Båtsmanstorget 2, tredje våningen, Växjö.

Anmäl ditt deltagande senast den 9 april till maja.guldstrandlandin@vaxjo.se. Föreningen bjuder på lättare kvällsmat så meddela eventuella allergier i samband med anmälan.

Vi bjuder in till en stund med leg. psykoterapeut Gun Drott Englén som vi påbörjar direkt efter årsmötet. Gun har under det senaste halvåret deltagit i familjeterapikongresser i både Japan och Thailand och hon kommer att delge oss sina erfarenheter därifrån. Gun känner många av oss till som en av de som driver och håller den familjeterapeutiska fanan högt och vi har äran att ha henne på nära håll, här i Växjö. Hon är och har varit verksam på många olika arenor och bidragit med sin kloka kunskap och nu kommer hon till oss i föreningen för att med oss titta lite på familjeterapin utanför vårt lands gränser.

Visst är det kraftfullt, att oavsett kultur eller etnicitet och sammanhang så är vikten av nära relationer lika stor!

Varmt välkomna!
hälsar styrelsen

Psst…

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till FTF-Sydost för 2018?

Många av våra medlemmar har betalat, men inte alla. Kanske är du en av dem som har betalat, och då kan du glömma denna påminnelse, men om du är en av dem som inte har betalat och vill fortsätta vara medlem så uppmanar vi dig att betala nu.

300 kr på bankgiro 640-3984, skriv din e-postadress på meddelanderaden.

.doc Dagordning Årsmöte

.doc Inbjudan för utskrift och spridning

 


Presentation av föreningen

Familjeterapiföreningen Sydost har funnits sedan 2010. I samband med att Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar utexaminerade sin första kull steg 1-utbildade familjeterapeuter blev det tydligt att det fanns ett stort behov och intresse av att skapa ett eget nätverk för att bibehålla och utveckla systemiska och familjeterapeutiska tankar. Detta, i samband med att det sedan tidigare fanns en lång familjeterapeutisk erfarenhet i bygden, gjorde att vi i småländsk nybyggaranda och tillsammans med våra blekingska vänner valde att starta vår egen förening.

Föreningens syfte

Syftet med föreningen är att hitta lust och lekfullhet i vårt arbete, dela med oss av erfarenheter och kunskap till varandra då vi arbetar inom olika arbetsplatser och organisationer, att främja och bidra till teori och metodutveckling samt forskning inom familjeterapin och dess gränsområden, att representera familjeterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågor som rör familjeterapin, att verka för spridning och information om familjeterapi som behandlingsmetod.

Medlemskap

Medlemsavgiften är på 300 kr och sätts in på Familjeterapiföreningen Sydosts (FTF-Sydost) bankgiro: 640-3984. Skriv namn, adress och e-postadress på meddelanderaden.

Vem kan bli medlem? Du behöver inte vara utbildad familjeterapeut utan det räcker med ett intresse för systemiska tankar, familjeterapi och familjearbete och att du betalar medlemsavgiften.

Som medlem får du riksföreningens tidning Svensk Familjeterapi med fyra nummer per år, inbjudan till medlemsmöten, systemcafé och andra lokala arrangemang. Information och inbjudningar sker per e-post.

Tidigare arrangemang

Här kan du se vilka tidigare arrangemang som genomförts.

Protokoll

.pdf Årsmöte 2014-02-04

Styrelsen

Charlotta Westberg ordförande, charlotta.westberg@vaxjo.se

Eva Sjökvist, kassör, evasjokvist14@gmail.com

Maria Barsegård Gustavsson, webbansvarig, mariabarsegard@hotmail.com

Maja Guldstrand, ledamot, maja.guldstrand@vaxjo.se

Christina Carlsson, ledamot, christina.carlsson@lnu.se

Siv Gräns, ledamot, siv.grans@ltkronoberg.se

Zum Wik, ledamot, zum.wik@lnu.se

 


Föreningen   | Tidigare arrangemang

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare