Till huvudsidan...

 

 

Reservera dagarna! Vi hälsar alla er välkomna, som vill delta i Svenska familjeterapiföreningens kongress i Stockholm 4–5 oktober 2018.

Vi bjuder in till ett smörgåsbord av olika uttryck inom dagens familjeterapifält. Kom och ta del av, och dela med dig av, aktuell praktik, forskning och strömningar.

Förutom nyttigheter kommer vi också bjuda på kalas och mingel, musik och dans. Möten!

Call for papers/abstracts

Vill du eller din organisation dela med er genom föredrag, workshops, etc, är ni välkomna att redan nu kontakta programgruppen: 2018@ffst.se!

Abstracts/sammanfattningar

Den som vill bidra med programpunkter skickar in en sammanfattning, som presenteras i programmet och på hemsidan. Det bör innehålla:

  • namn och titel på arrangör/föredragshållare
  • titel på föredrag/programpunkt
  • kort sammanfattning av innehåll, cirka 100 ord.
  • Bifoga helst foto av föredragshållare!

Skicka med e-post till 2018@ffst.se, snarast!

Huvudtalare

Vi har redan fått klart att en av huvudtalarna kommer att vara professor Peter Rober från universitetet i Leuven, Belgien. Han kom i maj 2017 ut med en ny bok, In therapy together. Family therapy as a dialogue, där han beskriver sitt utvecklande arbete med dialogisk praktik.

Presentation av Peter Rober och hans föreläsning
 

Arrangörer

Arrangeras av Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm (FFST) tillsammans med Congresso i Östersund, i samarbete med Svenska föreningen för familjeterapi (SFFT).

 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2012-03-04   Web: Informationssekreterare